Friday, August 13, 2010

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၃ဝ ဟု ေကာ္မရွင္ သတ္မွတ္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွန္းလံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္တခုစီ သတ္မွတ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၃၃ဝ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား
(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္ ၁၈
(၂) ကယားျပည္နယ္ (ကရင္နီျပည္နယ္) ၇
(၃) ကရင္ျပည္နယ္ ၇
(၄) ခ်င္းျပည္နယ္ ၉
(၅) စစ္ကိုင္းတုိင္း ၃၇
(၆) တနသၤာရီတုိင္း ၁၀
(၇) ပဲခူးတုိင္း ၂၈
(၈) မေကြးတုိင္း ၂၅
(၉ ) မႏၲေလးတုိင္း ၃၆
(၁ဝ) မြန္ျပည္နယ္ ၁၀
(၁၁) ရခုိင္ျပည္နယ္ ၁၇
(၁၂) ရန္ကုန္တုိင္း ၄၅
(၁၃) ရွမ္းျပည္နယ္ ၅၅
(၁၄) ဧရာဝတီတိုင္း ၂၆
ရွမ္းျပည္နယ္မွာ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၅၅ ခု၊ ရန္ကုန္တိုင္းက ၄၅ ခုျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး၊ ထို႔ေနာက္တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ၃၇ ခု၊ မႏၲေလးတုိင္း ၃၆ ခုတို႔ျဖစ္ကာ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွာ ၉ ခုစီျဖင့္ အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား စာရင္းေၾကညာမႈကို ေကာ္မရွင္က ယမန္ေန႔ကပင္ ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္သာ ယေန႔ ေဖာ္ျပခြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ကိုေတာ့ စစ္အစိုးရက မထုတ္ျပန္ေသးေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရပန္းစားေနေသာ ယခုေနာက္ဆံုး ခန္႔မွန္းခ်က္တခုမွာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းက ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဆီမီနာတခုတြင္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အင္မတန္မွ အလုပ္႐ႈတ္မည္ဟုဆိုျခင္းအေပၚ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ကေတာ့ စစ္အစိုးရကို ကယ္ဆယ္ေပးႏိုင္မည့္ အမွတ္အသားျဖစ္ေသာ
၁ဝ ရက္၊ ၁ဝ လ၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ လုပ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုလည္း ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ားမွပင္ ေၾကညာမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ ႐ုပ္ေသးျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ခံရေသာ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ မဲ႐ံုၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ လုိက္လံေပးေနသည္ကို မဇၩိမက စံုစမ္း သိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအတြင္း မဲေပးနည္း၊ မဲစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုထားမႈ အားနည္းေနရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕ မဲေပးသူမ်ားကို ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ လာေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြရက္ ေၾကညာၿပီ၊ ေနာက္ ၃ လ အၾကာတြင္ လုပ္မည္ဟုဆုိ

ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ (၂၀၁၀၊ ၁၁ လပုိင္း၊ ၇ ရက္ေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ က်င္းပမည္ဟု ျမန္မာ့အသံက ယေန႔ ေၾကညာသည္။

“MRTV 4 က အခုပဲ ေၾကညာသြားတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ တ့ဲ။ ေရဒီယုိမွာလည္း ေၾကညာေနတယ္” ဟု ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားမ်ားက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လက္ရိွ စစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အျပင္းအထန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ၂၀၀၈ လူထုဆႏၵခံယူပဲြက့ဲသုိ႔ပင္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္း ၎တုိ႔သာ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရိွသည္ဟု အမ်ားက ယူဆထားသည္။

ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ အမ်ားစုက ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အယုံအၾကည္ မရိွသျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္လုိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕က ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္ တခ်ဳိ႕တြင္ အႏုိင္ရပါက လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနရာ ရႏုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု သူတုိ႔က ဆုိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္ပ်က္ေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ ၎တုိ႔က အာသီသ ရိွၾကသည္။

ဤအေတာအတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ေနရာအျပည့္ ရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔၏ အစီအစဥ္အရ စစ္အရာရိွ အမ်ားအျပား ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္ဘဲ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ဆုိလွ်င္ ထုိလႊတ္ေတာ္တြင္ မုိးက်ေရႊကုိယ္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔၏ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ဖဲြ႔မည့္ အစုိးရအဖဲြ႔တြင္ သမၼတ ျဖစ္လာမည့္သူမွာ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကဳံ ရိွဖူးသူ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရိွ စစ္ေခါင္းေဆာင္ တဦး ျဖစ္သည္။

အင္အားအႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႔ ျဖစ္သည့္ NLD က ေရြးေကာက္ပဲြကုိ သပိတ္ေမွာက္ထားသည္။ မၾကာေသးမီ ရက္ပုိင္းအတြင္းက ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမား တဦးျဖစ္သူ ကုိျဖဳိးမင္းသိန္းက ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္လုိက္ေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားကုိ ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အယုံအၾကည္ မရိွဟု သူက ဆုိသည္။

ရင္းျမစ္။ ။မိုးမခ

ေရြးေကာက္ပြဲ မမွ်တရင္ အမ်ဳိးသား သင့္ျမတ္ေရး အက်ဳိးမရွိႏိုင္

အခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိဘူးဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ တျခား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာ မေကာင္းႏုိင္ဘူးလို႔ ႏုိင္ငံေရး သုံးသပ္သူေတြက ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္ ပါတီတခ်ဳိ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာဆုိသံေတြ ထြက္ေပၚေနသလို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔အတြက္ ေရးဆဲြထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုေနၾကပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ကိုရန္ႏုိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္က ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသအလိုက္ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္တဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမီဖို႔ အမ်ားႀကီး လိုေသးတယ္လို႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ အေျခစုိက္ National Democratic Institute အဖဲြ႕က အႀကီးတန္း အႀကံေပး မက္သ႐ူး ဖ႐ူမင္ (Matthrew Frumin) က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္အတြင္း က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိဘူးဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ တျခား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အလားအလာ မေကာင္းႏုိင္ဘူးလို႔ ဗီြအိုေအကို ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ လုံး၀ မရွိတာထက္စာရင္ အခုလုိ ေရြးေကာက္ပဲြ ရွိတာက မေကာင္းဘူးလား ဆိုတဲ့အေပၚမွာေတာ့ သူက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္တုိင္းေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ေရွ႕ကို တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေရွ႕အလားအလာက ေကာင္းလာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီလို တရားမမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြက ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ လူထုဆႏၵကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစိုးရ ထြက္ေပၚလာမယ့္ အခြင့္အေရးကို တားဆီးလိုက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။”

ေနအိမ္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း တုိင္းျပည္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္စနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သူမရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္အတြင္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအေပၚ လက္မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ မွတ္ပုံမတင္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး NLD အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ CRPP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ တခုလုံးကလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ပါတီတခ်ဳိ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ နည္းလြန္းတာ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြ ရွိေနတာ၊ ေထာက္လွမ္းေရး အာဏာပိုင္ေတြက ဖိအားေပး ေႏွာင့္ယွက္တာေတြအျပင္ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ အႏုိင္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ ဆုိေနၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေ၀ဖန္သူေတြကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရ သက္တမ္းရွည္ေအာင္ ေရးဆဲြထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပ ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္အေပၚမွာ မက္သ႐ူး ဖ႐ူမင္ကလည္း ေထာက္ခံပါတယ္။

“ဒီ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းကို စစ္တပ္အတြက္ပဲ ထားထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားၿပီးေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကလည္း ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တုိင္းမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% ကို ေနရာေပးတာ အပါအ၀င္ စစ္တပ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အေထာက္အကူေတြ ေပးေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အစိုးရရဲ႕ အာဏာကို စစ္တပ္က ဆက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းထားဖို႔ဆုိတာ ရွင္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ အမွန္တကယ္ ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဖန္းတီးဖို႔ ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။”

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ေနရာ ၄၄၀ ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ နဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ေနရာ ၂၂၄ ေနရာမွာေတာ့ ၁၆၈ ေယာက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံရမွာ ျဖစ္ၿပီး ၅၆ ေယာက္ကိုေတာ့ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသအလိုက္ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စာရင္းေတြကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၾကာသပေတးေန႔က အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြကေန တဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့တာပါ။ အခုလို ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ေပမဲ့လည္း ေရြးေကာက္ပဲြကို ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္မွာ က်င္းပမယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ရင္းျမစ္။ ။voanews.com

မဲဆႏၵနယ္ေျမစာရင္း ေၾကညာၿပီ၊ အခ်ိန္စာရင္း မသိရေသး

စစ္အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယမန္ေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ စာရင္းကို ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၃၃၀ ပါရွိေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား စာရင္းကိုပါ ယမန္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းစာမ်ားတြင္မူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စာရင္းသာ ေတြ႔ရသည္။ လာမည့္ ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ေရႊးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီ တည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္နွင့္အခ်ိန္ကို ယခုတိုင္ေၾကညာမႈ မရွိေသးျခင္း၊ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္ ေၾကညာျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေပ။ ပါတီမ်ား စည္းရံုးလႈပ္ရွားခြင့္ လူစုေ၀းခြင့္ တုိ႔ကိုလည္း ေကာ္မရွင္က ဥပေဒ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ျပန္ၿပီး လူထုႏွင့္ ကင္းကြာေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားသည္ဟု ပါတီမ်ားက ေ၀ဘန္ ေျပာဆိုလ်က္ ရွိသည္။

စစ္အစုိးရက ယခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ဟု ကတိေပးထားသည့္ အတြက္ ႏွစ္မကုန္မီ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ဆိုပါက ပါတီစည္းရံုးေရး ႏွင့္ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေ၀ဘန္ၾကသည္။

စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ (၄င္းတို႔အေခၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ) ပါတီကမူ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ၄င္းတို႔ပါတီ ၀င္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄င္းတို႔အား မဲေပးရန္ စည္းရံုးလ်က္ရွိေနသည္ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္မွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယခုရက္ပုိင္းထိ ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရန္ ပါတီ ၄၆ ခုက ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၄၀ ကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟု သတင္းစာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕ရန္ သေဘာ မတူေသးေသာ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕မွ အနား ယူခဲ့သည့္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာပါ၀င္သည့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတီ (KSPP) မွာ တည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ လႏွင့္ ခ်ီေနေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိေသးေပ။

ရင္းျမစ္။ ။မိုးမခ