Wednesday, January 12, 2011

စစ္မႈထမ္းဥပေဒေၾကာင့္ တင္းမာမႈ တိုးလာႏိုင္

ခ်င္းမုိင္(မဇိၥၩမ) ။      ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတုိင္းကို စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္း ဥပေဒကို စစ္အစိုးရက ျပ႒ာန္းလိုက္ရာ စစ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အၾကား တင္းမာမႈ ပိုတိုးလာေစႏိုင္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

မဇၩိမက လက္ခံရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ မႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္သူ႔႔စစ္မႈထမ္း ဥပေဒ အမွတ္ ၂၇/၂၀၁၀ ျပန္တမ္းမိတၱဴအရ  အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကား အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၇ ႏွစ္ၾကား အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ၂ ႏွစ္အထိ စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

စစ္မႈထမ္းဆင့္ေခၚရန္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္
pantann
ျပည္သူ႔႔စစ္မႈထမ္း ဥပေဒ ျပန္တမ္းမိတၱဴ
ျပည္နယ္အဖြဲ႔၊ ခ႐ိုင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔မ်ားကို လိုအပ္သလို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခြင့္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္။

ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာစသျဖင့္ အတတ္ပညာတရပ္ရပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေနထိုင္သူ အမ်ဳိးသားျဖစ္လွ်င္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္အတြင္း၊ ကြ်မ္းက်င္သူ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္လွ်င္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္မျပည့္ခင္အထိ ဆင့္ေခၚႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

ကြ်မ္းက်င္သူ စစ္မႈထမ္း အမ်ဳိးအစားတြင္ ၃ ႏွစ္အထိ ဝင္ေရာက္စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚႏိုင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္မႈထမ္းကာလကို ၅ ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္လည္း ေပးထားသည္။

ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ားက မိမိေက်းရြာအုပ္စု သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအနက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္မႈထမ္းရမည့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား စာရင္းကို ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔အေရာက္ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္း ဆင့္ေခၚေရး ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ကို ပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကုိယ္လက္အဂၤၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ေဆးစစ္ေဆးေရး ဘုတ္အဖြဲ႔႔႔က ျပည္သူ႔႔စစ္မႈထမ္းရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသူမ်ား၊ ဆင့္ေခၚေရး ဗဟုိအဖြဲ႔႔က အမိန္႔႔ထုတ္ျပန္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသူမ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရမည္ဟု ဆုိထားသည္။

သုိ႔႔ေသာ္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား၊ အျခားေစာင့္ေရွာက္သူ မရွိေသာ မိအုိဖအိုမ်ားကုိ ျပဳစုလုပ္ေကြ်းေနသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖတ္ရန္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနသူမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္က် ခံေနသူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ တပ္မေတာ္ ေဆးစစ္ေဆးေရးဘုတ္အဖြဲ႔႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္း ဥပေဒေၾကာင့္ အဖြဲ႔အင္အားကို ထိခိုက္လာႏိုင္သည္ဟု အင္အား ၁ ေသာင္းခန္႔ရွိမည္ ခန္႔မွန္းထားေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ အရာရွိမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းသြားေသာ ေကအိုင္အို၏ လက္နက္ကိုင္တပ္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္အၾကား စစ္သည္အင္အားက ၉၀ ရာခို္င္ႏႈန္းရွိႏိုင္သည္ဟု ကခ်င္အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

စစ္မႈထမ္း ဥပေဒသစ္မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔႔မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ အင္အားတုိးခ်ဲ႕ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU)မွ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး ဗုိလ္မႉး ေစာလွေငြက ေျပာသည္။

“ျပႆနာေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္လာႏုိ္င္တာေပါ့။ စစ္အာဏာရွင္ တည္ၿမဲဖုိ႔႔အတြက္ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔႔အတြက္ ထုတ္တယ္လ႔ုိ႔ ျမင္တယ္။ … အတင္းအဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းေရးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္မယ္”ဟု ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက ေျပာသည္။

စစ္ဆင္ေရးကာလမ်ားတြင္ ေပၚတာဆြဲခြင့္ကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္းက သံုးသပ္သည္။

“ဒီဥပေဒက တတုိင္းျပည္လံုးနဲ႔႔ ဆုိင္တယ္လုိ႔႔ ေရးမထားဘူး။ သူက တုိင္း၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ေအာက္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္တယ္။ အကယ္၍ ျမန္မာျပည္ၾကီးမွာ ေအးခ်မ္းေနတယ္၊ ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္မွာ စစ္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ကရင္ျပည္နယ္ တခုထဲ လုပ္လုိက္လ႔ုိ႔ ရတယ္။ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ ေပၚတာကို တရားဝင္ ဆြဲလုိ႔႔ရေအာင္ လုပ္လုိက္တာပဲ”ဟု ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္းက ေျပာသည္။

ရဲအေရးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္း ဥပေဒအရ စစ္မႈထမ္းရန္ရွိေသာ္လည္း ပ်က္ကြက္သူကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ထိ အျပစ္ေပးခြင့္ႏွင့္ ဟန္ေဆာင္ကာ တိမ္းေရွာင္လႊဲဖယ္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ထိ အျပစ္ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပါရဂူဘြဲ႔႔ရသူမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ဘြဲ႔႔ရသူမ်ားကုိ အေရးေပၚ ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔႔အပ္ႏုိင္သည္ဟုလည္း ဆုိထားသည္။

တျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ရန္ျပဳလာမႈေပၚမူတည္၍ ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနအရ ျပည္ပရန္လည္းမရွိသျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရယူၿပီးမွ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

“တုိင္းျပည္မွာ တကယ္လုပ္သင့္တာက စည္းလံုးညီညြတ္မႈရေအာင္ ယံုၾကည္မႈရေအာင္ လုပ္ကိုင္ေပးႏုိင္တဲ့ အေျခအေနက်ရင္ ဒီကစၥေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ လုပ္ကိုင္သင့္တယ္ဗ်ာ၊ ခုေတာ့ ျပည္ပရန္ျဖစ္လာဖ႔ုိ႔ မရွိဘဲနဲ႔႔ လုပ္ေနတာက အင္မတန္ စဥ္းစားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါဘဲ”ဟု သူက မဇိၥၩမကုိ ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေလ့လာသူမ်ားက ေကာင္းက်ဳိးအားျဖင့္ စစ္ပညာတတ္ေျမာက္သူ မ်ားလာႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္ မေပၚေပါက္မီ ျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္းက စစ္အစုိးရ မလိမ့္တပတ္လုပ္ျခင္းဟု ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

“စစ္အစုိးရက မလိမ့္တပတ္ လုပ္ထားတာမ်ဳိး ေတြ႔႔တယ္ေလ။ မဆလေခတ္တုန္းက အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးရင္ လူထုကုိ ၃ ၾကိမ္ ခ်ျပရတယ္။ လူထုကေန အမ်ဳိးသား ညီလာခံထဲမွာ ေဆြးေႏြးရမယ္။ …သူ႔႔အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ၿပီး ကလိမ္ကက်စ္လုပ္မယ့္ အေၾကာင္းအရာ တခုခုေတာ့ ရွိေနလိမ့္မယ္ထင္တယ္”ဟု ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရက  အရန္တပ္ဖဲ႔ြ႔ဲ႔ဥပေဒ ကုိလည္း ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ စစ္မႈထမ္းတဦး စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ သ႔ို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစားယူခြင့္ ရရွိသည့္ေန႔႔ရက္မွစ၍ ၅  ႏွစ္ထိ အရန္တပ္ဖြဲ႔႔တြင္ စစ္မႈထမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေန၍ စစ္အစိုးရႏွင့္ ယခင္အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ဖုန္းသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ IT ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုးကို ရတနာပံု တယ္လီပို႔မွသာ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟုသိရ


3423      ၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ ဖုန္းသံုးစြဲမႈ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ IT ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွ ဦးေဆာင္လုပ္ ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံု တယ္လီပို႔ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ၌ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရသည္။
     ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ရတနာပံုနည္းပညာ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအိုင္စီတီ ရက္သတၱပတ္ပြဲေတာ္တြင္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမည့္ ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
     အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီလိမိတက္ ႏွင့္ Elite Tech IT Services ကုမၸဏီတို႔အၾကား ရတနာပံု Web Portal ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ႏွင့္ Elite Tech Manufacturing ကုမၸဏီတို႔အၾကား Next Generation Business Support System (NGBSS) လုပ္ငန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ Asia Mega Link ကုမၸဏီႏွင့္ Solar Panel Production ကိုလည္းေကာင္း၊ e Trade  ႏွင့္Mobile Store  လုပ္ငန္း ကိုလည္းေကာင္း၊ Myanmar Technology Gateway  ႏွင့္Domain Registration and Hosting လုပ္ငန္းကို လည္းေကာင္း၊ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီလိမိတက္ႏွင့္ Multi Play Service (MPS) လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္းေကာင္းစသည္ျဖင့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔ကုမၸဏီလိမိတက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
    "အရင္တုန္းက ဖုန္းေလွ်ာက္ရင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မွာ ေလွ်ာက္ရတယ္။  ေနာက္ပိုင္း မွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၀င္လာၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပူး ေပါင္းလုပ္ၾကတယ္။ အခုအဲဒီ ကုမၸဏီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ရတနာ ပံုတယ္လီပို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္ၾကတဲ့ အတြက္ ေနာက္ပိုင္း ဖုန္းအပါအ၀င္ IT ပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေတြ၊ application ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရတနာပံုကပဲ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ အေနအထားရွိတယ္"ဟု ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ သည္။

sources: : www.first-11.com