Saturday, January 29, 2011

ေတာင္ကိုရီးယား ကြန္မန္ဒို ဝင္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဆိုမာလီဓားျပ ျပႆနာပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္

ေတာင္ကိုရီးယား ကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕မွ ယခုလ ၂၁ ရက္တြင္ ဆိုမာလီပင္လယ္ဓားျပမ်ား ဖမ္းဆီးထားသည့္ ၎ ယင္းႏိုင္ငံပိုင္ M.V SAMHOJEWELRY ကုန္တင္သေဘၤာအား ဝင္ေရာက္စီးနင္း၍ ျပန္လည္ ကယ္တင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္ ဆုိမာလီအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားၾကား ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဝါရင့္သေဘၤာ
ကပၸတိန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က အာေရဗီယန္ ပင္လယ္ အတြင္း ဆုိမာလီမ်ားဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ ယင္းသေဘာၤ တြင္ ျမန္မာသေဘၤာသား ၁၁ ဥးီ ၊ ေတာင္ရီးယား သေဘၤာသား ၈ ဦးႏွင့္အင္ဒို နီးရွားသေဘာၤသား ၂ ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းသ႔ုိ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႕မွ အသက္ကယ္ ေလွမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ရက္ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ မွစကာ ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီးေနာက္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ၅ နာရီၾကာ တိုက္ပြဲအၿပီးတြင္ သေဘၤာႏွင့္သေဘၤာသားမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။
၎ျဖစ္ရပ္မွာ အေပးအယူ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ့ဲေသာ အစဥ္အလာ မ်ားၾကား ထူးျခားသည့္ အေျပာင္းအလဲ ပင္ျဖစၿ္ပီး ေအာငျ္မင္မႈဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း အလြန္အႏၲရယ္မ်ားသည့္ အျပဳအမႈျဖစ္၍ သေဘၤာကပၸတိန္က ဆိုသည္။ ဆိုမာလီႏိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကို ရင္ဆိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ဆုိမာလီ ဓားျပမ်ား ေပၚထြန္း လာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ ဆိုမာလီ ဓားျပရန္မွ ေရရွည္ကင္းရွင္းမည္" ဟု ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္သူက ဆိုသည္။ “တကယ္အႏၲရာယ္မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ အရေတာ့ ဆိုမာလီေတြ ပင္လယ္မွာ ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာ ေနာက္ကြယ္က မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအ႐ႈပ္အေထြးေတြ ရွိလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာေငြေၾကးကစားပြဲပါပဲ။ ပိုက္ဆံရဖို႔အတြက္ လုပ္တယ္။ အဲဒီ အတြက္ အႏၲရာယ္မျပဳဘူး။ အစဥ္အလာလိုျဖစ္ေနတာ။ သူတို႔ကို အားေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခုလုိျပန္တိုက္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးက ပိုင္ရွင္ အတြက္ေတာ့ သူ႔ပိုက္ဆံမကုန္ရတဲ့အတြက္ ႀကိဳက္ခ်င္ ႀကိဳက္မယ္။ သေဘၤာသားေတြ အတြက္ေတာ့ အႏၲရာယ္ မ်ားပါတယ။္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒါကိုမႀကိဳဆိုပါဘူး ဟု ၎ကဆုိသည္။
ထို႔ျပင္ ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဆိုမာလီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား ပိုမိုျဖည့္တင္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ဓားစာခံမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ အကာအကြယ္ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္း တို႔အျပင္ သေဘၤာသားတို႔ အတြက္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၲရယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သံုးသပ္ခ်က္အျမင္ မ်ား ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကမႈ အေကာင္းဘက္မွ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သေဘၤာ ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ ကပၸတိ္န္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ “အႏၲရာယ္ဆိုတာကေတာ့ ႀကိဳမျမင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲဓားျပေတြအတြက္ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးႀကံဳခဲ့ရတဲ့အတြက္ နည္းနည္းေတာ့လႈပ္ရွားမႈေတြ တန္႔သြားမယ္ ထင္တယ္။ အရင္က ပိုက္ဆံ လြယ္လြယ္ရေနေတာ့ မေၾကာက္ ၾကဘူးေလ။ ခုေတာ ့ဒီ Risk ေၾကာင့္ အရင္လို သိပ္ရဲမယ္ မထင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့သေဘၤာသားေတြကို ဖမ္းတဲ့အခါသေဘာၤေပၚက လၿုံခဳံတဲ့ ေနရာေတြမွာ ထားတာပါ။ ဒီေတာ့ ပစ္ၾက ခတ္ၾကရင္္လည္း အႏၲရာယ္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွးအလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ မခန္းမွန္း တတ္ပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ယင္းသေဘၤာမွ ျမန္မာသေဘၤာသား ၁၁ ဦး အပါအဝင္သေဘၤာသား ၂၁ ဦးမွာ မၾကာမီ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဆိုမာလီမ်ားလက္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ MV PANAMA မွ ျမန္မာသေဘၤာသား ၂၃ ဦးက်န္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဆိုမာလီမ်ားထံမွ ကယ္တင္မႈ ျဖစ္ရပ္ မ်ားမွ ကယ္တင္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ရွိခဲ့ဖူးၿပီး အေမရိကန္ကပၸတိ္န္ တစ္ဦးအား ဆိုမာလီဓားျပ ၃ ဦးမွ ကမ္းသို႔ေခၚေဆာင္ လာစဥ္ ေရတပ္မွ စႏိုက္ပါ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ကယ္တင္ချ့ဲခင္း၊ ဖမ္းဆီး၍ ျပင္သစ္အေပ်ာ္စီးရြက္ေလွႏွင့္ ခရီးသည္ ၁၅ ဦး အား ပိုက္ဆံျဖင့္ အေပးအယူ ညႇိႏႈိင္းကာ ျပန္လည္ ႏိွမ္နင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။
သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ဓားစာခံရွိေနသည့္ သေဘၤာေပၚသို႔ စီးနင္း၍ တိုက္ပြဲအသြင္ဆင္ႏႊဲကာ ကယ္တင္မႈသည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီး အင္တာနက္သတင္းမ်ားအရ အဆိုပါ ေတာင္ကိုရီးယားသေဘၤာ ႏွင့္အတူ မေလးရွား သေဘၤာ တစ္စင္းကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမွ အလားတူ ကယ္တင္၍ လြတ္ေျမာက္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ၎င္းကဲ့သို႔ထူးျခားေသာ ကယ္တင္မႈ ျဖစ္ရပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ဆိုမာလီပင္လယ္ဓားျပမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံဓားစာခံမ်ား၏ အေျခအေနမွာ ယခင္ထက္ အေလးထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘၤာသား အသိုင္းအဝို္္င္းမွ သံုးသပ္သည္။

sources: : Popular News Journal

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ႏိုင္ငံတကာက်င့္၀တ္နဲ႔ညီေရး ေဒၚစုတိုက္တြန္း

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေခတ္မီနည္းပညာရပ္ေတြနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အဦးေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္လို႔ ကမၻာ့ဦးေဆာင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကသူေတြ အေနနဲ႔ေရာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္၀င္တစား စဥ္းစားေနၾကသူေတြအေနနဲ႔ပါ တရားဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသ္ိမ္းေရးနဲ႔ လူမႈေရးမွာ ကူညီေရး၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ေပးေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရး စတာေတြကို အာမခံခ်က္ ေပးရပါလိမ့္မယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

သဘာ၀သယံဇာတေတြ အလွ်ံပယ္ေအာင္ ေပါၾကြယ္၀ေပမဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔စာရင္ အမ်ားႀကီး ေခတ္ ေနာက္က် က်န္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ၅၅ သန္းရဲ႕ကိုယ္စား ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ Davos ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးရာ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ (World Economic Fourm) ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမတၱာရပ္ခံလိုက္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ လူမႈေရးမွာ ေပးဆပ္ရမယ့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး နစ္နာမႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳတင္ အစီအစဥ္ ခ်ဖို႔လိုတယ္လို႔ အခုလိုေျပာပါတယ္။
“ျမန္မာျပည္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကသူေတြ အေနနဲ႔ေရာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔စိတ္၀င္စားၿပီး စဥ္းစားေနၾကသူေတြ အေနနဲ႔ပါ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ လူမႈေရးမွာ ကူညီေရး၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေလးစားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းမွာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေရး စတာေတြအတြက္ အရင္ အာမခံခ်က္ ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါရေစ။”
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးမွာ ဒီလိုခ်ဥ္းကပ္တာမ်ိဳးဟာ သက္ဆိုင္သူေတြ အားလံုးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အက်ိဳး ခံစားမႈေတြကို ေရရွည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး ဒါဟာ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးက နားလည္ခံယူထားတဲ့ တာ၀န္သိမႈနဲ႔ အညီ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အားသာေစမယ့္ အခြင့္ေကာင္းေတြ ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔လူမႈေရး ပတ္၀န္းက်င္တရပ္ ေပၚထြန္းလာမယ့္ေန႔တေန႔ကို က်မ ေရွ႕႐ႈေနပါတယ္။ က်မတို႔နဲ႔ျပည္သူေတြ ဒီေန႔ေခတ္ကမၻာႀကီးကို အမွီလိုက္ႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ အားက်အတုယူေနရတဲ့ ဆႏၵေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ နည္းပညာရပ္ေတြ၊ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈနည္းပညာေတြ လုိအပ္ေနတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။”
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ GDP ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဘိုးရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္အသံုး စရိတ္ အျဖစ္ သံုးစြဲေနၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ပညာေရးက႑ ႏွစ္ခုေပါင္းအတြက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သံုးစြဲေနတာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ လူမႈေရး နယ္ပယ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ နယ္ေျမေတြမွာ ကာကြယ္လို႔ရႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြေၾကာင့္ ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္ရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ တိုက္ရိုက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အာမခံခ်က္ေပးဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစနစ္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ကမၻာ့စီးပြားေရးရာ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံႀကီးကို တက္ေရာက္လာၾကသူေတြ အေနနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ အကူအညီေတြနဲ႔ အားေပးၾကပါလို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။
“ျမန္မာျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့ ပိုၿပီးလံုၿခံဳ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ကမၻာႀကီးကို ေရွ႕႐ႈႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီကမၻာ့စီးပြားေရးရာ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံႀကီးကို တက္ေရာက္လာၾကသူေတြ အားလံုးအေနနဲ႔ အထူး ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔အတူ ဒီအခ်ိန္အခါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အႏွစ္သာရျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေဆာင္ၾကဥ္းေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၀ိုင္း၀န္းအားေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။”
ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေနတဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးရာ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံႀကီးကို ကုသလမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ၃၀ ေက်ာ္၊ ကမၻာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္၊ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူေပါင္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္နဲ႔အတူ စက္မႈ ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၀ ေက်ာ္က တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ တက္ေရာက္ေနၾကၿပီး ကမၻာတ၀ွမ္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး နယ္ပယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အကဲခတ္စမ္းစစ္မႈေတြ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာ ေဆြးေႏြးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

sources: :VOA