Thursday, September 9, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲသေဘာတူညီခ်က္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဆုိျခင္းကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု ပါတီဥကၠ႒ ျငင္းဆို

News Pic
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း အား ပါတီ႐ုံးခန္းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။
ဓာတ္ပုံ-ခရစၥေဒးဗီး
မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္း၌ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံျခင္းမျပဳၾကရန္ အျခားေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အလြတ္အားျဖင့္ သေဘာ တူညီထားသည္ကို ၎တို႔ပါတီက ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟူေသာ ျပစ္တင္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအား အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ (အင္န္ဒီ အက္ဖ္)ဥကၠ႒က ျငင္းဆုိလုိက္သည္။
စည္း႐ုံးခြင့္ေပးထားေသာအခ်ိန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္း တင္သြင္းရန္ အခ်ိန္ တုိေတာင္းမႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ထပ္ျခင္းမ်ဳိး 'မလႊဲမေရွာင္ သာ' ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္၌ ျမန္မာတုိင္း(မ္)က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။
အင္န္ဒီအက္ဖ္ပါတီက ေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္၀င္မၿပိဳင္ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ ေသာ္လည္း ထုိေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပါတီမ်ား (မည္သူမည္၀ါဟူ၍ကား အမည္ထုတ္မေျပာ)၏ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ပုံကို စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။
"ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ဗ်ာ၊ တခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်န္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔စကားကို မနာယူဘူး။ သူတို႔ကကြ်န္ေတာ္တို႔ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အလြန္ အေရး ပါတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္၀င္ၿပိဳင္မယ့္ ေနရာမွာ၀င္ၿပိဳင္ၾကတယ္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးလည္းဖြင့္ထားတဲ့ေနရာ၊ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ႐ုံးခြဲသြားဖြင့္ထားၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ၿပိဳင္ၾကတာဗ်ာ"ဟုလည္း ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း က ဆက္ေျပာသည္။
"ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဲဒီလုိၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရွာင္ပါလို႔ ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဒီေနရာကိုလာရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တျခားေနရာမွာ သြားၿပိဳင္ပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ၿပိဳင္ႏုိင္ မယ့္ေနရာ ေတြကို အမ်ားႀကီးခ်ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က လက္မခံဘဲ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးကိုသြားၿပီး မွတ္ပုံတင္ၾက တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။
ပါတီအတြင္း၌ 'အလြတ္တမ္း သေဘာတူညီခ်က္' ရွိခဲ့သည္မွန္ေသာ္ လည္း ပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္စာရင္းတင္ရန္ အခ်ိန္တုိေတာင္း ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥမ်ားအား နက္နက္နဲနဲ ေဆြးေႏြးေနရန္ နည္းလမ္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
"ေဆြးေႏြးဖုိ႔က မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေလွ်ာက္လႊာေတြ တင္ လုိက္ရေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လူေတြကို 'ေနၾကပါဦးဗ်ာ၊ ဆုိင္းထားပါဦး။ ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္ပါတီနဲ႔ ဒီမဲဆႏၵနယ္မွာ ဘယ္သူ ၿပိဳင္သင့္တယ္ဆုိတာ ေဆြးေႏြးေနတုန္း ပါ'လို႔ ဘယ္လုိေျပာလုိ႔ျဖစ္ပါ့မလဲ။လက္ေတြ႕က လုပ္လုိ႔မရဘူးေလ။ ဒါဟာအဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး"ဟု ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။
သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤျပႆနာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီမ်ားဟု ဆုိႏိုင္သည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါတီတို႔အတြင္း ဆက္ဆံေရးပ်က္မသြားသင့္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။
အင္န္ဒီအက္ဖ္သည္ ဩဂုတ္လ ၃၀ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆၁ ဦး စာရင္းတင္ ထားသည္။
ဤအေရအတြက္သည္ မိမိတို႔ပါတီက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အေရအတြက္ထက္ ပိုေသာ္လည္း စာရင္းတင္ရာ၌ မပါလုိက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အနည္းငယ္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း လည္း ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။
"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုပဲ အာ႐ုံ စိုက္ထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ဥပေဒျပဳႏုိင္တဲ့၊ ပုိၿပီး အာဏာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္ ေငြေၾကး ေရာ၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရာ အလုံအေလာက္ မရႏုိင္ဘူးေလ"
အင္န္ဒီအက္ဖ္၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး တုိ႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ စစ္ကိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တု႔ိ တြင္လည္း အနည္းငယ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္သည္။
"တျခား ပါတီႀကီးဆုိတာေတြနဲ႔ စာရင္ေတာ့ ဒီအေရအတြက္ဟာ ဘာမွမျဖစ္ ေလာက္ပါဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။
"ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္မယ့္ အေနအထားမရႏုိင္ေပမယ့္ ဒီအေရအတြက္ဟာလည္း လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ အေတာ္ အတန္အင္အား ရွိလာႏုိင္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"။

ရင္းျမစ္။ ။ myanmar time

ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းနဲ႔ က်မ … ဘ၀ စာမ်က္ႏွာမ်ား


အခုုတေလာ က်မအေတြးအာရုုံထဲမွာ “ေၾကာက္တယ္” ဆိုုတဲ့ စကားလံုုးတလုုံးဟာ ေနရာယူေနလြန္းေနတယ္။
 “ဘယ္လုုပ္ခ်င္ပါ့မလဲ၊ ေၾကာက္လြန္းလိုု႔သာေပါ့”
“မလုုပ္လိုု႔ မရဘူးေလ၊ ျငင္းၾကည့္ပါလား၊ တခါတည္း တေဆြလုုံး တမ်ဳိးလုုံး ထိသြားမယ္”
ဆိုုတဲ့ စကားေတြ အလ ွ်ံပယ္ ၾကားေနရတယ္။
 မလုုပ္ခ်င္ဘဲ လုုပ္ရ၊ မေျပာခ်င္ေပမယ့္ ေျပာေနရတာေတြဟာ ေၾကာက္လြန္းလိုု႔ပါ ဆိုုတဲ့ ေနာက္ကြယ္က ေမာင္းႏွင္တံကိုု ညႊန္ျပေနတဲ့ စကားေတြေပါ့။
 အဲဒီအေတြးေတြေၾကာင့္ပဲ က်မလည္း ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ျပန္စဥ္းစားၾကည့္မိတယ္။ က်မေကာ ဘယ္ေလာက္ေၾကာက္တတ္သလဲ လိုု႔။ ၾကာၾကာေတာင္ ျပန္စဥ္းစားစရာ မလိုုဘဲ က်မရဲ့ ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ ဆိုုျပီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေလးေတြ တခုုျပီး တခုု အစီအရီ ေပၚလာေတာ့တာပါပဲ။

အမွန္ကေတာ့ က်မဟာ အင္မတန္ ေၾကာက္တတ္သူပါ။ မဟုုတ္တာ၊ မမွန္တာ မတရားလုုပ္တာေတြကိုု မဟုုတ္ဘူး၊ မမွန္ဘူး၊ မတရားဘူးလိုု႔ ရဲရဲၾကီး ေရွ႔ထြက္ ေျပာရဲတဲ့ သတၱိ က်မမွာ မရွိပါဘူး။ အဲဒီလိုု သတၱိအရာမွာ အင္မတန္ ခ်ဳိ႔တဲ့တဲ့ က်မဟာ စက္မႈတကၠသိုုလ္ရဲ့ ေက်ာင္းသူတဦးအျဖစ္ မထင္မရွား ျဖတ္သန္းေနခ်ိန္မွာ ျဗဳံးဆိုု ကမာၻေက်ာ္တဲ့ ရွစ္ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုုံၾကီး၊ လူထုုအုုံၾကြမႈၾကီးနဲ႔ ထိပ္တိုုက္တုုိးေတာ့တာပါပဲ။
 သမိုုင္းမွာ ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုု႔ မရတဲ့ၾကားက ေငြမင္သုုတ္ျပီး ခပ္ပါးပါး ခပ္၀ါး၀ါး ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္းေတြ ခံေနရတဲ့ အေရာင္ေတြ ဆိုုးပစ္ျပီး အေရာင္ေျပာင္းသြားေအာင္  မတရားတန္ဆာဆင္ျခင္းေတြ ခံေနရဆဲ ျဖစ္တဲ့ အဲဒီရွစ္ေလးလုုံး အုုံၾကြမႈ ျဖစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ က်မဟာ ပဥၥမႏွစ္ ေက်ာင္းသူတဦးပါ။
 ပုုံမွန္အိမ္ကေန ေက်ာင္းအသြား ေက်ာင္း၀င္း၀မွာ ေက်ာင္းတက္ဖိုု႔လာတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ အားလုုံး လွည့္ျပန္ခိုုင္းေတာ့ ဘာမွန္းမသိဘဲ ျပန္ခဲ့ရတယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး၊ သတင္းေတြ ၾကားရေတာ့တာေပါ့။
 ရပ္ကြက္လဘက္ရည္ဆိုုင္က ရန္ပြဲကိုု ေျဖရွင္းလိုုက္တာ စက္မႈတကၠသိုုလ္၀င္းထဲက အေဆာင္ေက်ာင္းသားေတြ ေသနတ္ဒဏ္ရာရလိုု႔ ေသသူေသ၊ ဒဏ္ရာရသူရ၊ ြ-ံေူူ  အေဆာင္က ေက်ာင္းသူေတြလဲ မ်က္ရည္ယိုုဗုုံးေတြ ဒဏ္ခံရ ဆိုုတဲ့ သတင္းဟာ အေဆာင္ပိတ္လိုုက္လိုု႔ ေနရပ္မျပန္ခင္ အိမ္မွာ စတည္းခ်တဲ့ အေဆာင္သူ သူငယ္ခ်င္းဆီက ၾကားခဲ့ရတဲ့ ဇာတ္စုုံပါပဲ၊ ထုုံးစံအတိုုင္း အစိုုးရသတင္းဌာနေတြမွာေတာ့ အမွန္ခပ္ပါးပါး သုုတ္ထားတဲ့ ၀ါးတားတားသတင္းေတြ ထုုတ္ျပန္ျပီး အကန္႔အသတ္မရွိ ရက္ရွည္ ေက်ာင္းေတြ ပိတ္လိုုက္ေတာ့တာေပါ့။

 ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ျပီး ရက္အေတာ္ၾကာေတာ့ က်မကိုု သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ရဲ့ အမက ေမးတယ္။ နင္ … ကိုုျမင့္ဦးကိုု သိသလား တဲ့။ နင္တိုု႔ ေက်ာင္းရဲ့ ေနာက္ဆုုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသားတဲ့ …။ ျပီးေတာ့ ကိုုစိုုးႏိုုင္ကိုုေကာ သိလားတဲ့ …။ သူက ပဥၥမႏွစ္ စက္မႈက၊ ပုုသိမ္သား ဆိုုပဲ။ သူတိုု႔ေတြအားလုုံး ငါတိုု႔ ၀ဒ္ ထဲမွာ တဲ့။ က်မ အရမ္းအံ့ၾသသြားမိတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ က်မ ဘာလုုပ္ေပးႏိုုင္မလဲ ဆိုုတဲ့ အေတြးဟာ က်မေခါင္းထဲ ခ်က္ျခင္း ေရာက္လာေတာ့တာပါပဲ။ တကယ္လိုု႔မ်ား က်မသာ တျခားျမိဳ႔တျမိဳ႔ရဲ့ ေဆးရုုံေပၚမွာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း အနီးအနား မရွိ၊ ေဆးရုုံတက္ခဲ့ရရင္ ဘယ္လိုု ခံစားေနမလဲ။ ရိုုးရိုုးေလးပဲ ေတြးမိတာေတာင္ ျမိဳ႔ခံသူတေယာက္ အေနနဲ႔  တခုုခုု လုုပ္ေပးသင့္တာေပါ့။ အခုုေတာ့ သူတိုု႔တေတြက ဒီရိုုးရိုုးေလး ျဖစ္စဥ္ထက္ေတာင္ ေက်ာ္ေနျပီေလ။
 သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ က်မတေယာက္ ေဆးရုံၾကီးတရုံရဲ့ ခပ္ေမွာင္ေမွာင္ ေကာ္ရစ္ဒါေတြကိုု ခပ္သြက္သြက္ ျဖတ္ျပီး ေလ ွ်ာက္ေနတယ္။ ၀ဒ္ေတြ တခုုျပီး တခုုျပီးအခန္းေတြ တခန္းျပီး တခန္း ျဖတ္

ေလ ွ်ာက္ေနရတာဟာ က်မအတြက္ ကမာၻေတြ တကမာၻျပီး တကမာၻ ျဖတ္ေလ ွ်ာက္ေနရသလိုု ခံစားေနရတယ္။ လက္ထဲမွာ ကိုုင္လာတဲ့ မုုန္႔ပုုံး ၂ ပုုံး ဟာလည္း ဧရာမေက်ာက္တုုံးၾကီး ကိုု ဆြဲထားရသလိုု လက္အံေသမတတ္ ခံစားလာရတယ္။ က်မ တကိုုယ္လုုံးဟာလည္း ေၾကာက္လြန္းလိုု႔ ေခၽြးေတြ ရႊဲနစ္ေနတယ္။
 တေယာက္ေယာက္က ငါ့မ်ား ၾကည့္ေနမလား ဆိုုတဲ့ စုုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ဟာ က်မကိုု ေဘးဘီ၀ဲယာေတာင္ ေစာင္းငဲ့မၾကည့္ရဲေအာင္ ျဖစ္ေစတယ္။ က်မေနာက္ေက်ာကေန ဘယ္သူမ်ား လွမ္းဆြဲျပီး ဆြဲထုုတ္သြားမလဲ ဆိုုျပီးေတာ့လဲ ေနာက္ေက်ာမလုုံ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဆုုံးေတာ့ အလင္းေရာင္ ခပ္၀ါး၀ါးေလးရွိတဲ့ အခန္းေလးတခန္းဆီ ေရာက္လိုု႔ သြားတယ္။
 လူနာကုုတင္ထက္ဆီမွာေတာ့ ခပ္ပိိန္ပိန္ပါးပါး လူတေယာက္ မွိန္းေနတယ္။ လူနာရဲ့ ေျခအစုုံကိုု ကုုတင္ေျခရင္းမွာ သံေျခက်ဥ္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတယ္။ က်မဟာ ေမာဟုုိက္ေနတာေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႔တုုန္လႈပ္ေနတာေတြ၊ ျမင္ရတဲ့ အာရုုံအေပၚ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတာေတြ သက္သာရာ ရေစမလားလိုု႔ ခပ္ျပင္းျပင္း ေလတခ်က္ ရႈသြင္းလိုုက္မိတယ္။
 အသံဗလံေတြေၾကာင့္ ထင္ပါရဲ့။ မွိတ္ထားတဲ့ မ်က္လုုံးတစုုံ ပြင့္လာတယ္။ ျမင္ေနက် ဂ်ဴတီကုုတ္၀တ္ေတြ၊ ယူနီေဖာင္း၀တ္ေတြ မဟုုတ္ဘဲ မ်က္စိေရွ႔မွာ အူတူတူ ေကာင္မေလးတေယာက္ကိုု ျမင္လိုုက္ရေတာ့ အံ့ၾသသြားပုုံရတယ္။ ျပဳံးျပီ မိတ္ဆက္လိုုက္ေတာ့ အရမ္းအံ့ၾသသြားျပီး က်မအတြက္ စုုိးရိမ္မကင္းဟန္ သူမ်က္လုုံးထဲမွာ ျဖတ္ကနဲ ျမင္လိုုက္ရတယ္။
 က်မလည္း ေၾကာက္စိတ္ေတြ နဲနဲ အနယ္ထိုုင္ျပီမိုု႔ စကားစျမည္ေျပာဖိုု႔ စကားအစရွာ ႏႈတ္ဆက္လိုုက္တယ္။ “အကိုု ေနေကာင္းလား” လိုု႔ ခ်က္ခ်င္းပဲ က်မရဲ့ ႏႈတ္ဆက္စကားဟာ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ တလြဲျဖစ္ေနတဲ့ စကားမွန္း သတိျပဳလိုုက္မိတယ္။
 ကဲ … စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။
 ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လိုုရလိုုက္မွန္း မသိဘဲ ရလိုုက္တဲ့ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ မသက္မသာ ခံစားေနရတဲ့အျပင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားလိုု႔ မရတဲ့ ေျခအစုုံနဲ႔ လူနာကိုု ေနေကာင္းလားလိုု႔ ဆိုုေတာ့ … သူက ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေျဖတယ္။ “ေကာင္းတယ္၊ ေကာင္းတယ္ …” တဲ့။
 ျပီးေတာ့ က်မတိုု႔ ၂ ေယာက္စလုုံး သေဘာေတြ က်ျပီး ရီျဖစ္ၾကတယ္။ အခ်ိန္အေတာ္ေလး ၾကာေတာ့ ျပန္သင့္ျပီ ဆိုုတဲ့ အသိနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။
 “လိုုတာရွိရင္ မွာလိုုက္ပါ။ က်မလည္း ထပ္လာလိုု႔ရရင္ လာခဲ့ပါဦးမယ္ …” ဆိုုတဲ့ က်မရဲ့ ႏႈတ္ဆက္စကားကိုု ျပဳံးျပီး ေခါင္းျငိတ္ အသိအမွတ္ျပဳရင္း က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။
 ေ၀ဒနာေတြ သိပ္သည္းေနတဲ့ ေနာက္လူနာတဦးျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသား ကိုုစိုုးႏိုုင္ကိုုေတာ့ က်မ စကားဆုုိခြင့္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အလာတုုန္းက ေၾကာက္စိတ္ေတြနဲ႔ ေမာပန္း တုုန္ရင္ေနတဲ့ က်မဟာ အျပန္လမ္းမွာေတာ့ အမည္မေဖာ္ႏိုုင္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ က်မရဲ့ ေျခလွမ္းေတြဟာ ယိုုင္တိယိုုင္တိုုင္နဲ႔ ေပါ့။
 တသက္မွာ တခါပဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုုင္ ေတြ႔ခဲ့ရဖူးတဲ့ အဲဒီေက်ာင္းသားလူငယ္ ၂ ဦးထဲက ကိုုစိုုးႏိုုင္က သိပ္မၾကာခင္မွာ တေလာကလုုံးကိုု ႏႈတ္ဆက္မသာဘဲ တိတ္တဆိတ္ အျပီးတိုုင္ ခြဲခြာသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ကိုုျမင့္ဦးနဲ႔ကေတာ့ ေဆးရုုံက ဆင္းသြားျပီ ဆိုုတဲ့ သတင္းစကားကလြဲလိုု႔ ဘာသတင္း အဆက္အသြယ္ မရခဲ့ေတာ့ပါဘူး။

အဲသည္ေနာက္ပိုုင္းကာလေတြတေလ ွ်ာက္မွာေတာ့ ရန္ကုုန္စက္မႈတကၠသိုုလ္ရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေမာ္ကြန္းမွတ္တိုုင္မွာ ရိုုးသားတဲ့ ရဲရင့္တဲ့ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားတဲ့ ေပးဆပ္သူေတြ၊ သူရဲေကာင္းေတြ၊ အညတရ သတၱိရွင္ေတြရဲ့ အမည္ကမၺည္းေတြနဲ႔ ရဲရဲနီေစြး စြာ အျမင့္မားဆုုံး လႊင့္ထူလာခဲ့ေပါ့။
 ေၾကာက္တတ္လြန္းတဲ့ က်မဟာလည္း သူတိုု႔ကိုု အားက်ရင္း၊ ဂုုဏ္ယူရင္း သာမန္ရိုုးက် ေက်ာင္းသူေလးတဦးအျဖစ္ ရန္ကုုန္လမ္းမေတြေပၚမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေနာက္က လိုုက္ပါခဲ့။ ေနာက္ေတာ့လည္း စာသင္ခန္းေတြထဲ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့။ ေနာက္ေတာ့ ေက်ာင္းဆရာမတဦးအျဖစ္ ေက်ာင္းပရ၀ုုဏ္အတြင္းမွာ ဆက္လက္ က်င္လည္ခဲ့ရျပန္ပါေတာ့တယ္။
 သိုု႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူဘ၀နဲ႔ မတူစြာဘဲ က်မတိုု႔မွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာနဲ႔ ၾကဳံခဲ့ရပါတယ္။
 ၉ ၆၊ ၉ ၇၊ ၉ ၈ ခုုႏွစ္ေတြမွာ က်မတိုု႔ ေက်ာင္၀င္းရဲ့ စာသင္ေခါင္းေလာင္းသံေတြ တိတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တ၀င္းလုုံးမွာ စစ္ေသြး စစ္ေရာင္ေတြက ျပိဳးျပိဳးေျပာင္ေျပာင္၊ စစ္မာန္ေတြနဲ႔ လာျပီး ဟိတ္ဟန္ျပေနခ်ိန္ေပါ့။
 အသိပညာေတြ တိုုးေစဖိုု႔ပဲ အားသန္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ က်မတိုု႔ ဆရာေတြ ဆရာမေတြကိုု က်မတိုု႔ နားမလည္၊ မကၽြမ္းက်င္တဲ့  အဓိကရုုဏ္း ေျဖရွင္းနည္းေတြ၊ ဖိနည္း၊ ႏွိပ္နည္း၊ ပိတ္နည္း၊ ဆိုု႔နည္း စတဲ့ အင္မတန္ လက္သံေျပာင္ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အၾကမ္းဖက္ေသနဂၤဗ်ဴဟာေတြကိုု စစ္သားေတြက ေက်ာင္းဆရာေတြကိုု ပိုု႔ခ်ေပးေနတဲ့ တေန႔ေပါ့။

က်မတိုု႔အားလုုံး အင္းစိန္ ဂ်ီတီအိုုင္ရဲ့ ခန္းမၾကီးတခုုမွာ စုုစည္းေနရတယ္။ ပိုု႔ခ်မည့္ သူက အဲဒီအခ်ိန္က ရန္ကုုန္စစ္ေဒသတိုုင္းကိုု တာ၀န္ယူထားရတဲ့ ဗိုုလ္မွဴးၾကီး သိုုက္ထြန္း။ က်မတိုု႔က ေၾကာက္တတ္သူဆိုုေတာ့ ေရွ႔တန္းခံုုေတြမွာဘယ္ထိုုင္ရဲပါ့မလဲ။ ဟိုုးေနာက္ဆုုံးက ခုုံနားေတြမွာ ခပ္ကုုပ္ကုုပ္ ေလး ထုုိင္ေနတာေပါ့။ သူတိုု႔တေတြ ခန္းမထဲ ၀င္လာေတာ့ က်မဟာ ေၾကာက္လြန္းလိုု႔ မတ္တပ္ရပ္ အရိုုအေသမေပးႏိုုင္ပါဘူး။ ထိုုင္ခုုံမွာ ေက်ာက္ရုုပ္ၾကီးလိုု ေတာင့္ေတာင့္ၾကီး ထိုုင္ေနျဖစ္တယ္။ အဲဒီဗိုုလ္မွဴးၾကီးကလည္း သူအင္မတန္ကၽြမ္းက်င္ ပိုုင္ႏိုုင္ထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္ဘာသာရပ္ကိုု ပိုု႔ခ်တာဆိုုေတာ့ အင္မတန္ကိုု အားပါးတရ ရွိသေပါ့။
           က်မလည္း ေၾကာက္လြန္းေတာ့ အကုန္လုံးေတာ့ ဘယ္မွတ္မိပါ့မလဲ။ မွတ္မိသေလာက္က ေက်ာင္းသားေတြ စျပီး ဆူပူခဲ့ရင္ တဲ့ … ပထမဦးဆုံး လုပ္ရမွာက ေက်ာင္းရဲ့ ၀င္းတံခါးေတြ အကုန္ပိတ္ရမယ္ ဆိုပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ့ စြမ္းအားရွင္ေတြဟာ ေက်ာင္းအျပင္မွာ ၀ိုင္းထားမယ္ တဲ့။ ေက်ာင္းသားေတြကို မထိန္းႏိုင္လို႔ တံခါးေတြ ပြင့္ခဲ့ရင္ အဲဒီစြမ္းအားရွင္ေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို စာသင္ခန္းေတြဆီ ျပန္ဖို႔ ေျဖာင္းျဖၾကမယ္ ဆိုပဲ။ ဒါမွ မရရင္ေတာ့ ၀ါးရင္းတုတ္ စြမ္းအားရွင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္ တဲ့။ သူတို႔တေတြက ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ ေခါင္းကို ရိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး တဲ့။ ညို႔သက်ည္းေလးတင္ပါပဲ တဲ့။ ျပီးေတာ့ ဆက္ေျပာေသးတယ္၊ ဓါတ္ပုံရိုက္ သတင္းယူ ၾကိဳက္သေလာက္ လုပ္ၾက တဲ့။ စစ္ယူနီေဖာင္း၊ ရဲယူနီေဖာင္း လုံးလုံး မေတြ႔ေစရဘူး တဲ့။
           က်မမွာ ေၾကာက္လြန္းလို႔ ရင္တုန္၊ ပန္းတုန္ ျဖစ္လာတယ္။ ေၾကာက္ျပီ ဆို ဘာတခုမွ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ မွတ္ဉာဏ္ေတြမွာ သုိမွီးထားတဲ့ ဦးေႏွာက္ကလည္း သုံးစားလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ က်မမွာ ဗိုလ္မွဴးၾကီးရဲ့ စကားသံေတြ ၾကားႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘဲ ေခါင္းထဲမွာ ညို႔သက်ည္းနဲ႔ တင္ အလုပ္ရႈပ္ေနေတာ့တယ္။ ညိဳ႔သက်ည္း ဆိုတာ ဘယ္ေနရာလဲလို႔ ေပါ့။ ေခါင္း မွာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာသား။ စဥ္းစားလို႔ က မရ၊ သိကလည္း သိခ်င္ျပန္ဆိုေတာ့  ေဘးနားမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ဆရာမကို ေမးၾကည့္ရေတာ့တာပါပဲ။
           အဲဒီဆရာမကလည္း သင္ၾကားေရးမွာ ေကာင္းမွ ေကာင္း၊ သူသင္ျပီ ဆို ရွင္းကနဲ၊ လင္းကနဲ ျဖစ္လြန္းလို႔ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ သိပ္ၾကိဳက္ေပါ့။ ရုတ္တရက္ က်မက လွမ္းေမးေတာ့ ဗိုလ္မွဴးၾကီးရဲ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ေျမာေနတဲ့ ဆရာမလည္း ဆတ္ကနဲ တုန္သြားတယ္။ ျပီးေတာ့မွာ အေတာ္ ၾကာၾကာ စဥ္းစားလိုက္ျပီး … “ငါ့အထင္ေတာ့ ဒူးအထက္ ေပါင္ …” တဲ့။ ဒါေပမယ့္ သူကလည္း ေ၀၀ါး၀ါးရယ္။ သူ႔နားက ဆရာမကို ထပ္ေမးလိုက္ျပန္တယ္။ ဒီေတာ့မွ ပိုရႈပ္ကုန္ေရာ။ သူက ဓလည္မ်ဳိရဲ့ အေပၚ ...ဓ ျဖစ္လိမ့္မယ္ တဲ့။ ဒါနဲ႔ က်မ စ လိုက္တဲ့ ညိဳ႔သက်ည္းဇာတ္လမ္းေၾကာင့္ ေနာက္ဖက္က ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အကုန္ အေတြးရႈပ္၊ ေခါင္းရႈပ္နဲ႔ ရႈပ္သြားလိုက္ၾကတာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာဇာတ္လမ္း ဘယ္နား ဆုံးသြားမွန္းေတာင္  မသိေတာ့ဘူး။ က်မတို႔ရဲ့ ညိဳ႔သက်ည္းဇာတ္လမ္းကေတာ့ ေနာက္ေန႔ ဆက္ရန္ ျဖစ္သြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်မဟာ တန္းကနဲ ထျပီး ေမးလိုက္သင့္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေၾကာက္တာကိုး။

          ေၾကာက္ပါတယ္ ဆိုမွ က်မလည္း တခုျပီး တခု ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။ အဲ … တေန႔မွာေပါ့။ အမ်ဳိးသမီးပညာတတ္ၾကီးမ်ား ဖြဲ႔ထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္ၾကီးမ်ားအသင္းက ဦးေဆာင္ျပီး ျပည္ပအားကိုးပုဆိန္ရိုးေတြကို ဆန္႔က်င္ၾကမတဲ့။ အျပတ္ကို ရႈတ္ခ်ၾကမတဲ့။ ျပီးေတာ့ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ျဖစ္ေအာင္ က်င္းပမယ္ ဆိပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သု၀ဏၰ အမ်ဳိးသားျပဇာတ္ရုံၾကီးမွာ ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္တဲ့့ တကၠသိုလ္က ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ပညာအၾကီး အလယ္၊ အလတ္တတ္သူေတြ မလိုက္မေနရတဲ့။ မလိုက္ရင္ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ မတဲ့။ “ႏႈတ္မိန္႔ … ႏႈတ္မိန္႔ …” ။ က်မမွာ အေတာ့္ကို စိတ္ရႈပ္ရေတာ့တာပါပဲ။
           ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ေတာ္ မွန္တယ္လို႔ မေျပာရဲ၊ မဟုတ္တာ လုပ္ေနတာကို မဟုတ္တာ လုပ္ေနပါတယ္ လို႔ မေျပာရဲေလာက္ေအာင္ ေၾကာက္တတ္တဲ့ သူက ဆန္႔က်င္တာတို႔၊ ရႈတ္ခ်တာတို႔ကို လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းျပီး ဘယ္လုပ္ရဲပါ့မလဲ။ က်မလည္း မဆန္႔က်င္၊ မရႈတ္ခ်ရဲတဲ့ ေၾကာက္စိတ္က တမ်ဳိး၊ အလုပ္ျပဳတ္မွာကို ေၾကာက္တဲ့ ေၾကာက္စိတ္က တဖုံနဲ႔ ေၾကာက္စိတ္ ၂ ထပ္ကြမ္းေတာင္ ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။
           ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေၾကာက္တဲ့ စိတ္နဲ႔ပဲ ဌာနမွဴးဆီ သြားေတြ႔ပါတယ္။ ဌာနမွဴးကို အရိုးသားဆုံးပဲ ေျပာျပပါတယ္။ က်မ ေၾကာက္တတ္ပုံေတြကို နားေထာင္ရင္း စိတ္ရႈပ္လာတဲ့ ဌာနမွဴးက သေဘာ … သေဘာ … တဲ့။ ျဖစ္လာရင္ ကိုယ့္ဖာသာ ရွင္းတဲ့။ က်မလည္း ၀မ္းသာသြားလိုက္တာ၊ ေၾကာက္စိတ္တခု ေပါ့သြားလို႔ေပါ့ေလ။
           ေနာက္တေန႔ညမွာေတာ့ တယ္လီဗီးရွင္းသတင္းကေနပဲ အဲဒီပြဲကုိ ၾကည့္လိုက္ေတာ့တယ္။ ေက်ာင္းျပန္တက္ေတာ့လည္း ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ့ ထူးကဲတဲ့ အေတြ႔အၾကဳံေတြကို ပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔ နားေထာင္ရတာေပါ့။ မ်ားလိုက္တဲ့ ပညာတတ္ေတြဆိုတာ … အၾကိဳအပို႔ လုပ္ရတဲ့ တီအီးကားၾကီးေတြ၊ ဘတ္စကားေတြဆိုတာ ဘယ္ႏိုင္မလဲ တဲ့။ ေခါက္တုံ႔ ေခါက္ျပန္ သယ္ပို႔ရတာ၊ ကားေတြလည္း ပညာတတ္ေတြ ပေဒသာသီးလုိ႔ ၾကပ္ထုပ္ေန ဆိုပဲ။ ဆရာ ဆရာမေတြဆို လူရိုေသ ရွင္ရိုေသေအာင္ ဆင္ထားတဲ့ ဆြဲၾကိဳး လက္ေကာက္ ဒုတ္ေကာက္ မ်က္မွန္ေတြ က်ေပ်ာက္ ကၽြတ္ေပ်ာက္ ခဲ့ၾကတာေတြေတာင္ ရိွသတဲ့။ ေၾကာက္တတ္တဲ့ က်မ ဒီလိုအရသာေတြ ဘယ္ခံစားဖူးပါ့မလဲ။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ ၁ လေလာက္ ဆက္ျပီး ေၾကာက္လိုက္ရေသးတယ္။ အဲသည္ပြဲဆက္ေတြမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲရမွာ စိုးလြန္လြန္းလို႔။ ေတာ္ေသးရဲ့ … အလုပ္မျပဳတ္လို႔။

           အဲဒီလိုအခ်ိန္ေတြမွာ က်မ ဘယ္လိုမ်ား ေၾကာက္ခဲ့သလဲ လို႔ ျခဳံျပီး ၾကည့္လိုက္ရင္ …
          ခါးမွာ ေျဗာက္ထိုးျပီး လူလုံးျပတတ္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြကို ျမင္လိုက္ရင္ပဲ ေၾကာက္လြန္လြန္းလို႔ အေၾကာက္ေတြလြန္ျပီး က်မႏႈတ္ခမ္းေတြဟာ ျပဳံးျပီး မႏႈတ္ဆက္တတ္ေတာ့ဘူး။
          က်မရဲ့ လက္ ၂ ေခ်ာင္းဟာလည္း ရင္ညြန္႔အထိ ေျမာက္တက္ လက္ ၂ ဖက္ ယွက္လို႔ လက္အုပ္ခ်ီ ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္မေနေတာ့ဘူး။
          က်မ နားေတြဟာ သူတို႔ပို႔ခ်တဲ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေတြ ရွင္းကနဲ လင္းကနဲ ေလွ်ာကနဲ ၀င္ျပီး သြားဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အူေန ထူေနပါေတာ့တယ္။

          မဟုတ္တာ မမွန္တာ မတရား လုပ္ေနတာေတြကို မဟုတ္ဘူး၊ မမွန္ဘူး၊ မတရားဘူးလို႔ ရဲရဲၾကီး ေရွ႔ထြက္ ေျပာရဲတဲ့ သတၱိ မရွိေပမယ့္ …
          ေဗာင္းေတာ္ညိတ္၊ စိတ္ေတာ္သိျပီး ၾကိဳတင္ အလိုက္သိတတ္၊ ဒူးေထာက္ ခစား၊ ကၽြန္ပါး၀ တဲ့ အထိ ေၾကာက္တတ္လြန္းစိတ္မ်ဳိးေတာ့ က်မမွာ မရွိပါ။
          ဒါ့အျပင္ အသားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အရိုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထူခ်င္ ထူ၊ ပါးခ်င္ ပါး၊ တတုံးေလး ရရ တဖဲ့ပဲ ရရ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရရ၊ မစားလိုက္ရ၊ မ၀ါးလိုက္ရမွာ စိုးတဲ့ ေၾကာက္စိတ္မ်ဳိးလည္း စိုးစဥ္းမွ်ေတာင္ က်မမွာ မရွိ။
          ဒါေပမယ့္ က်မဘ၀တေလွ်ာက္လုံးမွာ မဟုတ္တာ၊ မမွန္တာ၊ မတရားတာေတြကို လုပ္ရမွာ ေျပာရမွာကို ေၾကာက္တတ္တဲ့ ေၾကာက္စိတ္မ်ဳိးေတာ့ အျမဲတမ္း ရွိေနခ်င္သူ သာမန္လူသား တဦးပါ။


ေဟမန္သဇင္
စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၀

ရင္းျမစ္။ ။မိုးမခ

ေငြအေၾကြေတြဘယ္မွာလဲ . . .


     ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴ အေၾကြမ်ားကို တန္ဖိုးတူခ်င္းလဲလွယ္ေပးမႈအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္အထိ လဲလွယ္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းသိရွိရပါသည္။

    ထုိသို႔ ေငြအေၾကြပမာဏ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လဲလွယ္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း  ေစ်းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား၊ ယာဥ္လိုင္းမ်ားစသည္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူၾကားတြင္ ေငြအေၾကြအခက္အခဲမွာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားမႈ မရွိေသးဘဲ ေငြအေၾကြ အတြက္ အစားထိုး အသံုးျပဳမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

    လတ္တေလာတြင္ ေငြအေၾကြအတြက္ ေရွာ့ပင္းစင္တာႀကီးအခ်ဳိ႕၊ စားေသာက္ဆိုင္အခ်ဳိ႕၌ပင္ အေၾကြ အစားထိုး ကူပြန္ကတ္မ်ားအသံုးျပဳလာေၾကာင္း၊ အျခားဆိုင္ေသးမ်ားတြင္လည္း ေငြအေၾကြအတြက္ အလ်ဥ္းသင့္သလိုျပဳ လုပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႔စဥ္ မျဖစ္မေန ၀ယ္ယူသံုးစြဲရတဲ့ေစ်းထဲက ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုက ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေပၚမွာ တြက္ခ်က္တဲ့အျပင္ ေရာင္းသူ၀ယ္ၾကားမွာ အေၾကြအမ္းႏိုင္၊ မအမ္းႏိုင္ကိုပါ ထည့္တြက္ထားတဲ့ ေစ်းေတြျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါကမလိုအပ္ဘဲ ေစ်းတက္တာ၊ ေနာက္တစ္ခုက ကား စီးတယ္၊ က်ပ္ ၁၀၀ က်န္တာကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မအမ္းႏိုင္တဲ့အတြက္ မတတ္ သာလို႔ထားခဲ့ရတာ။ ေစ်း၀ယ္ရင္ ျပန္မအမ္းႏိုင္လို႔ ၿပီးေရာဆိုၿပီး ၀ယ္လိုက္ရတာေတြက မလိုအပ္ဘဲသံုးစြဲလိုက္ ရတာေတြပါ ..


ေသာက္ေသာက္လဲ လဲေပးထားတယ္ . . .
    အမ်ားျပည္သူ လက္၀ယ္၌ရွိေသာ ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴ ၁၀ က်ပ္ တန္၊ ၂၀ က်ပ္ တန္၊ ၅၀ က်ပ္တန္၊ ၁၀၀ က်ပ္တန္ႏွင့္ ၂၀၀ က်ပ္တန္ စသည္ျဖင့္ ငါးမ်ဳိးအား ပမာဏအကန္႔ အသတ္မရွိ၊ လဲလွယ္ေပးသည့္ရက္ အကန္႔အသတ္မရွိ အစီအစဥ္ျဖင့္ လဲလွယ္ေပးခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မွာၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

    ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ ေန႔မွစတင္၍ လဲလွယ္ေပးစဥ္ကပမာဏ ႏွင့္ လဲလွယ္ရမည့္ရက္ကို ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပမာဏ ႏွင့္ လဲလွယ္ရမည့္ရက္ အကန္႔အသတ္မထားဘဲ လဲလွယ္ခြင့္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တန္ဖိုးတူျခင္း လဲလွယ္ေပးမႈတစ္ခုတည္းပင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္အထိရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

    ေဟာင္းႏြမ္း ေငြစကၠဴမ်ားကို တန္ဖိုးတူ လဲလွယ္ေပးျခင္းအျပင္ မထသယာဥ္လိုင္းမ်ားသို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဖိုး၊ ေစ်းမ်ားသို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၁ သိန္းဖိုး ေငြအေေၾကြ လဲလွယ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ားသို႔လည္း ေငြအေၾကြမ်ားကို တန္ဖိုးတူလဲလွယ္ေပးျခင္းမ်ား ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူၾကား ရွားေနေသးတဲ့ အေၾကြ . . .
    သို႔ေသာ္ ယာဥ္လုိင္းမ်ားတြင္ ေငြအေၾကြအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လဲလွယ္၍ရၿပီး တစ္စီးလွ်င္ တစ္ပတ္ လံုးမွ က်ပ္ ၁၀၀၀ သာ လဲလွယ္ရရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။
    "ယာဥ္လိုင္းေတြကို တစ္ပတ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထိတိုးေပးထား တယ္တဲ့။ အဂၤါတစ္ရက္ပံုမွန္လာလဲ ေပးတယ္။ တစ္ခါလဲရင္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ဖိုးလဲလို႔ရတယ္။ အဲဒါ တစ္ပတ္လံုးစာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း တစ္ပတ္ လံုး ဒီအေၾကြ  ၁၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ အလုပ္ျဖစ္မွာလဲ"ဟု ယာဥ္အကူ တစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

    "ဒီလို လဲလွယ္ေပးတဲ့အခါမွာလည္း တကယ္လိုအပ္တဲ့သူ လက္ထဲ ေရာက္မေရာက္ စိစစ္သင့္တယ္။ အခု ဘဏ္ကေန ထုတ္ေပးလိုက္တာက အမ်ားႀကီးေစ်းကြက္ထဲကို ေရာက္မလာ ဘူး။ အဲဒီအတြက္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ဖိုး လဲရင္ က်ပ္ ၈၀၀၀ ပဲေပးတဲ့ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေနသလား၊ ဒါမွမဟုတ္အေၾကြလို အပ္ခ်က္ကပဲ ျမင့္တက္ေနတာလားဆိုတာလည္း ထည့္တြက္သင့္ပါတယ္"ဟု စတိုးဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ေငြအေၾကြဘယ္ေရာက္ . . .
    လဲလွယ္ေပးသည့္ ေငြပမာဏ မ်ားျပားေလ အမ်ားျပည္သူၾကား ေငြအေၾကြျပႆနာႏွင့္ ေငြအေၾကြ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေလ ျဖစ္ရမည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သိသိသာသာေျပလည္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားကဆိုသည္။

    "ကြၽန္မတို႔ ေန႔တိုင္းေစ်း၀ယ္ရ တယ္။ ေန႔တုိင္းပဲ အေၾကြအတြက္မလိုဘဲ ကုန္က်ေနရတာေတြရွိတယ္။ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ေပးတယ္၊ က်ပ္ ၈၅၀ က် တယ္။ က်ပ္ ၁၅၀ျပန္အမ္းစရာမရွိလို႔ င႐ုတ္သီးေလးယူ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴေလး ယူနဲ႔ ၿပီးခဲ့ရတဲ့ရက္ေတြမ်ားပါတယ္။ တစ္ရက္ကိုေစ်းႏွစ္ခါ၀ယ္မိရင္ က်ပ္ ၃၀၀ ေလာက္ေတာ့ မလိုအပ္ဘဲသံုး လိုက္ရတယ္။ အရင္ကတစ္ရက္ကို ကိုယ့္၀င္ေငြနဲ႔က်ပ္ ၁၅၀၀ ပဲသံုးမယ္ဆို က်ပ္ ၁၅၀၀ ပဲသံုးလို႔ရတယ္။ အခုက ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္မွာအေၾကြအတြက္ ပါ ထည့္တြက္ေနရတယ္။ လိုင္းကား စီးရင္လည္းလူတိုင္းသိတယ္။ အေၾကြ ေပးႏိုင္ရင္ေပး၊ မေပးႏိုင္ရင္ က်ပ္ ၁၀၀ ထားခဲ့ရတာပဲ။ ေရွာ့ပင္းစင္တာေစ်း သြား၀ယ္ရင္လည္း ကူပြန္ပဲရတယ္။ အဲဒီကူပြန္က အဲဒီဆိုင္မွာပဲ ျပန္၀ယ္ လို႔ ရတာေလ။ လမ္းၾကံဳလို႔၀ယ္မိတဲ့ ကြၽန္မတို႔အတြက္ကေတာ့ အဆံုးပဲ ထားရလိုက္သလိုပါပဲ။ ဒါေတြကမလို အပ္ဘဲပိုသံုးေနရတာေတြပါ"ဟု အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ေန အိမ္ရွင္မတစ္ဦးကလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

    "ဘဏ္ေတြက လဲေပးတာမွန္ေပ မယ့္ အခုထိေတာ့ အေၾကြအခက္အခဲ ရွိေနတုန္းပဲ။ ေစ်းထဲမွာပဲၾကည့္ၾကည့္၊ လိုင္းကားေပၚမွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္ပါ သိႏိုင္ပါတယ္"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ႐ံုး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကလည္း ဆိုသည္။

သၾကားလံုး၊ တစ္႐ႈး၊ ေကာ္ဖီမစ္ၿပီးေတာ့ ထပ္ေပၚလာတဲ႕ ကူပြန္အေၾကြ . . .
    သၾကားလံုး၊ တစ္႐ႈး၊ ေကာ္ဖီ မစ္မ်ားကို ေငြအေၾကြအျဖစ္ျပန္အမ္းျခင္းအျပင္ ယခုအခါတြင္ ၁၀၀ က်ပ္၊ ၅၀ က်ပ္တန္မ်ားအတြက္ ကူပြန္ကတ္ မ်ားအျဖစ္ပင္ အသံုးျပဳလာၾကသည္ဟု အမ်ားျပည္သူတုိ႔က ဆိုသည္။

    "အရင္က သၾကားလံုး၊ တစ္႐ႈး ေတြကိုအမ္းတယ္။ ေနာက္ ေကာ္ဖီမစ္ အမ္းတယ္။ အခု ကူပြန္ပံုစံ အမ္းတာ ပါရွိလာတယ္။ ဥပမာ စိန္ေဂဟာစူပါ မားကတ္ဆိုရင္ ၁၀၀ က်ပ္၊ ၅၀ က်ပ္ ကူပြန္စာရြက္နဲ႔ ျပန္အမ္းေပးတာမ်ဳိး ကို အသံုးျပဳေနရတယ္။ ယာဥ္စီးခေပးတဲ့အခါမွာလည္း ယာဥ္အကူကလည္း ဘယ္ေလာက္ပဲျဖစ္ေနပါေစ က်ပ္ ၁၀၀၊ က်ပ္ ၂၀၀ မွန္း ကြဲကြဲျပားျပား သိရင္ ေတာ္ၿပီယူတာပဲ။ သူျပန္အမ္းတဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္သူကမွ အစုတ္ႀကီး၊ တိပ္ေတြခ်ည္းပဲလို႔ မေျပာဘူး၊ ခရီးသည္က အသာတၾကည္ယူတာပဲ။ ဒီလို အေဟာင္းအႏြမ္းေလး ျပန္အမ္းတာကိုေတာင္ ေက်းဇူးတင္ေသးတာ၊ မဟုတ္ရင္ စပယ္ယာကလည္း မအမ္းေတာ့ဘူးေလ"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူ တစ္ဦးကဆိုသည္။

    "ယုဇနပလာဇာမွာရွိတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုလည္း တစ္ရက္အတြင္းသာ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္လို႔ ေရးထားတဲ့ ၁၀၀ က်ပ္ ကူပြန္အေၾကြေတြ ျပန္အမ္းလာတယ္။ ဆိုလိုတာက အေၾကြအမ္းနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးထဲမွာ ကူပြန္ အေၾကြပါပါလာတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ"ဟု လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးကလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ေငြအေၾကြဘယ္ထိသက္ေရာက္လဲ . . .
    ေငြအေၾကြ၏ ထင္ထင္ရွားရွား သက္ေရာက္မႈကိုျပပါဆိုလွ်င္ မလိုအပ္ဘဲ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္လိုက္ရျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ၀င္ေငြႏွင့္မကိုက္သည့္ ပမာဏသံုးစြဲ ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

    "သက္ေရာက္မႈကေတာ့ အမ်ား ႀကီးပါ။ လက္ေတြ႕ျပလို႔ရတာကေတာ့ က်ပ္ ၈၃၀ တန္ ဆန္တစ္ျပည္ဆို ပါေတာ့ အေၾကြခက္ခဲလို႔ တစ္ျပည္ က်ပ္ ၉၀၀ အတိအက်နဲ႔ တင္ေရာင္းရတာမ်ဳိး၊ ၉၀၀ က်သင့္တာကိုက်ေတာ့ အေၾကြ  ၁၀၀ မရွိလို႔ က်ပ္ ၁၀၀၀ အတိနဲ႔တင္လိုက္ရတာမ်ဳိး လူတိုင္းမွာ ရွိလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေန႔စဥ္ မျဖစ္မေန ၀ယ္ယူသံုးစြဲရတဲ့ေစ်းထဲက ကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုက ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေပၚမွာ တြက္ခ်က္တဲ့အျပင္ ေရာင္းသူ၀ယ္ၾကားမွာ အေၾကြအမ္းႏိုင္၊ မအမ္းႏိုင္ကိုပါ ထည့္တြက္ထားတဲ့ ေစ်းေတြျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါကမလိုအပ္ဘဲ ေစ်းတက္တာ၊ ေနာက္တစ္ခုက ကား စီးတယ္၊ က်ပ္ ၁၀၀ က်န္တာကိုဘယ္လို နည္းနဲ႔မွမအမ္းႏိုင္တဲ့အတြက္ မတတ္ သာလို႔ထားခဲ့ရတာ။ ေစ်း၀ယ္ရင္ ျပန္မအမ္းႏိုင္လို႔ ၿပီးေရာဆိုၿပီး ၀ယ္လိုက္ရတာေတြက မလိုအပ္ဘဲသံုးစြဲလိုက္ ရတာေတြပါ။ အေၾကြသက္ေရာက္မႈကေတာ့ လက္ေတြ႕ျပရင္ ဒီႏွစ္ခ်က္က ထင္ထင္ရွားရွားပါပဲ"ဟု ကုန္စည္မ်ဳိးစံု ေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးကလည္း ရွင္းျပ ခဲ့သည္။

    "မလိုအပ္ဘဲ ေန႔စဥ္ေငြပိုသံုးေန ရတယ္။ ဆီတစ္ပိႆာ က်ပ္ ၂၂၃၀ က်တယ္ ဆိုပါေတာ့၊ အေၾကြမရွိလို႔ က်ပ္ ၂၃၀၀ ေပးလိုက္ရသလို၊ ေနာက္ ပိုင္းဆီဆိုင္ကလည္း အေၾကြအခက္ အခဲေၾကာင့္ဆိုၿပီးက်ပ္ ၂၃၀၀ ကို ပံုမွန္ သတ္မွတ္လိုက္ရတယ္။ ဒါက ဥပမာ တစ္ခုပဲ ရွိေသးတယ္။ ကုန္စည္မ်ဳိးစံု ဒီအတိုင္းျဖစ္ေနတာပါ။ ကြၽန္မ လခနဲ႔ ဆိုရင္ တစ္ရက္ကို ၁၅၀၀ ထက္ ပို သံုးလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ မလိုအပ္ဘဲ တစ္ရက္ကိုပိုသံုးေနရတာ က်ပ္ ၃၀၀၊ က်ပ္ ၄၀၀ အထက္မွာရွိေနတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြတက္တဲ့ အခ်က္မွာ အေၾကြျပႆနာကလည္း အေရးပါေနပါတယ္"ဟုေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးကလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

    ေငြအေၾကြလဲလွယ္ေပးမႈ အား မေကာင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ စားသံုးသူမ်ားအၾကား အေၾကြရွားပါးျခင္းဆို သည္မွာ ယုတၱိတန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြအေၾကြလဲလွယ္ေပးမႈအားေကာင္း သည့္အခ်ိန္၊ ပမာဏမ်ားစြာလဲလွယ္ ေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ေငြအေၾကြ ယခင္ကနည္းတူ ရွားပါးေနဆဲမွာမူ ယုတၱိတန္သည္ဟု ေျပာ၍ မရေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားၾကား သံုးသပ္ၾကသည္။

    ထို႔အတြက္ ယခုလဲလွယ္ေပးသည့္ ပမာဏနည္းပါးေနေသး၍ အမွန္ တကယ္ ေငြအေၾကြရွားပါးျခင္းလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လဲလွယ္ေပးသည့္ ေငြအေၾကြမ်ား စားသံုးသူေစ်းကြက္ အတြင္းေရာက္ရွိရန္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ဖိုး လဲလွ်င္ က်ပ္ ၈၀၀၀ ရမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းလား ဆိုသည္ကို စိစစ္သင့္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ လဲလွယ္ေပးမႈမ်ဳိးအေပၚ အမ်ားျပည္သူက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။
ရင္းျမစ္။ ။www.first-11.com

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမရုပ္တု ဂါရ၀ျပဳခြင့္မရ

DSC-0147
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရး ပါတီက စစ္ေတြ ဦးဥတၱမ ရုပ္တုေရွ႕တြင္ ဂါရ၀ျပဳခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ စစ္ေတြေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလ ၂ ရက္ေန႔က ဆရာေတာ္ ဘုရားရဲ့ ရုပ္တုေရွ႕မွာ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ၉ ဦးက ၿငိမ္သက္စြာ ဂါရ၀ျပဳခြင့္ေပးဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ေတာင္းပါတယ္၊ ၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ခြင့္မျပဳတဲ့ အေၾကာင္းျပန္ ခဲ့ပါတယ္"ဟု ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အေၾကာင္း ျပန္စာတြင္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရး ပါတီ၀င္ ၉ ဦးက ဦးဥတၱမ ခန္းမေရွ႕ရွိ ဦးဥတၱမ ရုပ္တုအား လာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳရန္ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိပါ ေနရာသည္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ေဟာေျပာစည္းရုံး မဲဆြယ္ရန္ မသင့္သည့္ လုံၿခဳံေရးအရ ကန္႔သတ္ဧရိယာျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳပါဟူ၍ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါက္တာေအးေမာင္က“ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိပါဘူး ၊က်ေနာ္တုိ႔က ေဟာေျပာစည္းရုံးမွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး ၊ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ကုိ လုပ္ခြင့္မျပဳတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ ၊ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ေနပါၿပီလုိ႔ ဆုိထားတဲ့အတြက္ တမ်ဳိးသားလုံး  လြတ္လပ္ေရး မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ကုိ ဂါရ၀ျပဳခြင့္ ေတာင္းခဲ့တာပါ ၊  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဆရာေတာ္ရဲ့ ရုပ္တုနဲ႔ ပန္းၿခံဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ့ ေငြေၾကးေတြပါ ၊ အခုေတာ့ စည္ပင္က ပုိင္သြားၿပီေနမွာေပါ့ဗ်ာ"ဟု ဆုိသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရွိ ရူပရပ္တြင္ ဖခင္ ဦးစံ ျမ ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚေအာင္ျဖဴတို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ငယ္နာမည္ ေမာင္ေပၚထြန္းေအာင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္အခါကတည္းက ပညာေရးထူးခၽြန္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ မိဘမ်ားက ရွင္သာမေဏ ၀တ္ေပးရာ ရွင္ဥတၱမ ဘြဲ႕အမည္ တြင္ခဲ့သည္။

အသက္ ၁၉ႏွစ္တြင္ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကာလကတၱားၿမိဳ႕သို႔ ရဟန္း၀တ္ႏွင့္ပင္ သြားေရာက္ခဲ့ရင္း ႏိုင္ငံ ေရးစိတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ႏိုးၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္သည္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ ဗမာတျပည္လံုးသို႔ လွည့္လည္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန့္က်င္ေရး တရားမ်ားကို ေဟာေျပာခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ ေဟာေျပာမႈျဖင့္ ၁၉၂၀ မတ္လ တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္၁၂ လ အျပစ္ေပးခံရသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ၁၉၂၄တြင္လည္း“အစိုးရမေကာင္းလွ်င္မေကာင္းဟု ေဝဖန္ခြင့္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးပဲ၊ ဒီအခြင့္အေရးဟာ ငါတုိ႔မွာ ရွိတယ္၊ ငံု႔မခံၾကနဲ႔” ဟု ျပည္သူမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေဟာေျပာခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေထာင္ ၃ ႏွစ္ က်ခဲ့ၿပီး ၁၉၂၈ တြင္ တတိယအႀကိမ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

ထိုအခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကိုလည္း “ဆာ ရယ္ဂ်ီနယ္ ကရက္ေဒါက္ မင္းဗမာျပည္မွထြက္သြားပါ” ဟူေသာ စာကိုေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္သည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခဲ့ၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၆၀ ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ ၄၁ ၀ါ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ခ်ိန္အထိ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစုိးရ တက္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခမ္းအနားမ်ား ျပည္တြင္း၌ က်င္းပခြင့္မရေတာ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ျဖစ္သည္။
 

ရင္းျမစ္။ ။ဧရာ၀တီ