Thursday, January 6, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖေယာင္းရုပ္တု


 ထိုင္းႏိုင္ငံ ပထူဝမ္ ဒိစႀတိတ္ရွိ လာမည့္ စေနေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ေနေသာ မဒမ္တူးေဆာ့ ဖေယာင္း႐ုပ္တု ျပတိုက္တြင္ထားရွိမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖေယာင္း႐ုပ္တုကို အေခ်ာသတ္ေနစဥ္
ျမင္ေတြ႔ရပံုျဖစ္သည္။ အာရွတြင္ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿပီးလွ်င္ ယခုမဒမ္တူးေဆာ့ျပတိုက္သည္ တတိယေျမာက္ ျပတိုက္ ျဖစ္လာေပမည္။