Wednesday, September 22, 2010

အစုိးရဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ျပည္သူ႔ဗုဒၶဘာသာ

 လြန္ခဲ့ေသာ ဇူလုိင္လေႏွာင္းပုိင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊမိသားစုႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ား အိႏၵိယသုိ႔ (၅) ရက္ ဘုရားဖူးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ စက္တင္ဘာလအေစာပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ (၅) ရက္ ဘုရားဖူးသြားျပန္သည္။ လူဦးေရ သန္း (၅၀) ရွိေသာ ျမန္မာသည္ သန္း (၁,၁၀၀) ရွိေသာ အိႏၵိယႏွင့္ သန္း (၁, ၃၀၀) ရွိသည့္ တ႐ုတ္ကုိ အညီအမွ် (၅) ရက္စီ ဂါရ၀ျပဳလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘုရား႐ုပ္ထုေပါင္း သိန္းခ်ီရွိေနၿပီး ဘုရား႐ုပ္ထုအသစ္မ်ားကုိ အၿမဲတမ္း ထုလုပ္လ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ အိႏၵိယဘုရားႏွင့္ တ႐ုတ္ဘုရားကုိ ပုိ၍ အထင္ႀကီးပုံရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွ စြယ္ေတာ္ကုိပင့္၍ ျမန္မာျပည္တြင္ အလႉေငြေကာက္ခံသည့္အျပင္ တ႐ုတ္စြယ္ေတာ္ကုိ အတုလုပ္၍ ရန္ကုန္၌ ကုိးကြယ္ထား၏။ ၾကပ္ေျပး၌လည္း ေရႊတိဂုံေစတီအတုကုိ ကုိးကြယ္ေန၏။ သံဃာႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္၍ ဒုကၡသည္ကူညီေရးကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ ဘုရားတည္၍ ႐ုပ္ထုကုိးကြယ္ကာ အိႏၵိယသုိ႔ ဘုရားဖူး႐ုံျဖင့္ အကုသုိလ္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေနပုံရသည္။ ဗုဒၶဘာသာအတုကုိ ကုိးကြယ္သူက ဒီမုိကေရစီအတုကုိ ထုတ္လုပ္လုိက္ျခင္းျဖစ္၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ အတုအေယာင္ေဆာင္ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မဟာသံဃာ့နာယကမ်ားကလည္း ေထာက္ခံအားေပးၾက၏။ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီေခတ္၌လည္း သံဃာ့နာယကမ်ားသည္ ကုိလုိနီအစုိးရ အႀကိဳက္လုိက္လုပ္ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ၌ သကၤန္းမ၀တ္ရမခ်င္း ေသသည္အထိ အစာငတ္ခံရန္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစာရ သႏၷိ႒ာန္ခ်ျခင္းသည္ ၀ိနည္းေဒသနာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ကုိလုိနီအစုိးရ၏ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ မဟာနာယက သံဃာမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ကုိ အစုိးရသတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ ဦး၀ိစာရကုိ သိကၡာခ်ရန္ ႀကိဳးစားေသး၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦး၀ိစာရ၏ အစာငတ္ခံတုိက္ပြဲသည္ ၀ိနည္းေဒသနာေတာ္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေၾကာင္း သံဃသာမဂၢီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က က်မ္းဂန္အကုိးအကားျဖင့္ ရွင္းျပေသာ စာတမ္းမ်ားကုိ ေက်းလက္ေတာရြာအထိ ေ၀ငွရသည္။ ဦး၀ိစာရသည္ သာသနာအတြက္ အသက္စြန္႔သည္ျဖစ္၍ သာမန္ပုထုဇဥ္မ်ား ျပဳႏုိင္ခဲေသာအမႈကုိ ျပဳသည္ျဖစ္၍ ၀ိနည္းႏွင့္ ညီသည္ဟုဆုိ၏။ ထုိစဥ္မွစ၍ အစုိးရသံဃာႏွင့္ ျပည္သူ႔သံဃာဟူ၍ သံဃာႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ကြဲျပားသြားျခင္းျဖစ္၏။

သမုိင္းအစဥ္အလာအရ သံဃာ့သာမဂၢီအဖြဲ႔သည္ ျပည္သူ႔သံဃာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ကုိလုိနီေခတ္ကုိ သံဃာ့သာမဂၢီ သုံးသပ္ထားပုံသည္ အလြန္စိတ္၀င္းစားဖြယ္ေကာင္း၏။ ျမန္မာျပည္၌ ဆင္းရဲမြဲေတ၍ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ အက်င့္သီလ ေခါင္းပါးေနသည္ကုိ ဒုကၡသစၥာဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသည္။ တုိင္းျပည္ ဆင္းရဲရသည့္အေၾကာင္းရင္း သမုဒယသစၥာကုိ ရွာေဖြရာ၌ လူတစုက တုိင္းျပည္ကုိ ခြစီး၍ ေသြးစုတ္ျခယ္လွယ္မႈႏွင့္ အစုိးရ၏ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈကုိ ေတြ႔ရ၏။ အာဏာရွင္ေအာက္မွ တုိင္းျပည္လြတ္ေျမာက္မွသာ နိေရာဓသစၥာကုိ ေတြ႔ရမည္ဆုိသည္။ လြတ္ေျမာက္ေစမည့္ မဂၢသစၥာနည္းလမ္းမ်ားသည္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပနည္းႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။ ျပည္ညႇဥ္းမင္းမခံႏုိင္ ဆုိသည့္မူကုိ လက္ကုိင္ထား၍ လူထုအင္အားသုံးနည္း၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၌ အျမင္မွန္ရေအာင္ ေဟာၾကားနည္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားေအာင္ အားေပးနည္းမ်ားကုိ သုံးရမည္ဟုဆုိ၏။ အာဏာရွင္လူတစု ႀကီးစုိးေသာ တုိင္းျပည္၏ ထြက္ရပ္လမ္းသည္ သံဃာ့သာမဂၢီက ရွင္းျပထားေသာ ေလာကီေရးရာ သစၥာေလးပါးတရားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ေနထုိင္ေသာတုိင္းျပည္တြင္ ျပည္သူဒုကၡေရာက္ေနသည္ကုိ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သံဃာမ်ားက အေလးအနက္မထားဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ယုံၾကည္သူ နည္းပါးသြားေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက သက္ေသျပေနသည္။ ေတာင္ကုိရီးယားဗုဒၶဘာသာသမုိင္းဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၁,၇၀၀)  ရွိၿပီျဖစ္သျဖင့္ အလြန္အေျခခုိင္မည့္ပုံ ေပၚေန၏။ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးခ်ိန္၌ ေတာင္ကုိရီးယားလူဦးေရ (၉၉) ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး (၁) ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ လူဦးေရ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာဦးေရသည္ (၁၅) ရာခုိင္ႏႈန္းသာ က်န္ရွိေတာ့၏။

ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ေရာ ခရစ္ယာန္၀ါဒႏွင့္ေရာ မသက္ဆုိင္ပါ။ လူမႈေရးျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ ခရစ္ဘာသာ၀င္တုိ႔ အျမင္ခ်င္း ကြဲျပားျခားနားသည့္အေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးဆုံးၿပီး မၾကာမီ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရသည္။ လူမႈစီးပြားေရး ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနသည္ကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ေလာကီအေရးကုိ ဂ႐ုမစုိက္သည့္ ဗုဒၶဘာသာက အကူအညီမေပးႏုိင္ပါ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ကသာ လက္ေတြ႔ထြက္ေပါက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာမလႊမ္းမုိးေအာင္ ေတာင္ကုိရီးယားကုိ အေမရိကန္က စီးပြားေရးေထာက္ပံ့ရာမွာ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကတဆင့္ ေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳကုိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ျမင္လာၾကသည္။ အတတ္ပညာ၊ ေဆး၀ါးနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရး အကူအညီေပးႏုိင္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ တုိးတက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္လာၾက၏။ ဒီနည္းအတုိင္း ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားကိုလည္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း ကူညီ၏။

ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေခတ္ပညာမတတ္သည့္အတြက္ ေခတ္၏ ျပႆနာကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းရမွန္း မသိၾကပါ။ တနည္းဆုိပါက မတရားသည့္အစုိးရကုိ ကုိရီးယားဗုဒၶဘာသာသည္ မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ရမည္ကုိ မသိပါ။ ဤအေတာအတြင္း အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ ဂ်ပန္ဂုိဏ္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသာ ကုိရီးယားဂုိဏ္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈ၊ ဘုန္းႀကီးအခ်င္းခ်င္း ေက်ာင္းလု၍ ႐ုိက္ႏွက္ထုိးႀကိတ္မႈ စသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား သိကၡာက်လာသည္။ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီး သိကၡာက်ေလ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူ မ်ားလာေလေလျဖစ္လာသည္။

ယခုအခါ၌ ေလာင္းကစားေသာဘုန္းႀကီး၊ ပစၥည္းစုေသာဘုန္းႀကီး၊ အၾကမ္းဖက္ေသာဘုန္းႀကီး စသည္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ ဗုဒၶဘာသာျပဳျပင္ေရး လုပ္ေနသည္ဟူ၏။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲ၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီဟူ၏။ က်က္သေရရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိသည္မွာ ေရႊေစတီႏွင့္ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သံဃာ၊ သီလရွင္နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္အားလုံး မာန္မာနကုိ ခ်ဳိးႏွိမ္ၿပီး နိ၀ါတတရားႏွင့္အညီ တုိင္းျပည္တည္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကုိရီးယား ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားက ျမင္သည္။

သံဃာႏွင့္ ျပည္သူသည္ ကၽြန္းကုိင္းမီွ ကုိင္းကၽြန္းမီွဆုိသကဲ့သုိ႔ တဦးနဲ႔တဦး အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳကာ ရပ္တည္ေနၾကေသာေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားေရးျပႆနာ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုျပႆနာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးသည့္ျပႆနာ စသည္မ်ားကုိ လက္တြဲေျဖရွင္းမွသာ သာယာစုိေျပႏုိင္မည္ဟုလည္း ကုိရီးယား ဗုဒၶဘာသာျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားက ယူဆ၏။ ထုိေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းစည္းကမ္းကုိသာ လုိက္နာၿပီး လူ႔ဘ၀တုိးတက္ရွင္သန္ေရးကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ တာ၀န္မဲ့ရာက်သည္ ဟုဆုိသည္။ ဤသည္မွာ အစုိးရလုိလားေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ျပည္သူလုိလားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏ ကြာျခားခ်က္ျဖစ္၏။

ပစၥည္းမက္လြန္းသည့္ ကုိရီးယားဗုဒၶဘာသာ၀င္ကုိ အေမရိကန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဗာဓိဘိကၡဳက တရားခ်ရသည္။ ပစၥည္းဥစၥာအာဏာကို မက္ေမာေန၍ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အစစ္အမွန္ကုိ ရမည္မဟုတ္ဘဲ ေလာဘေဒါသေမာဟကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး လူလူခ်င္း စာနာေထာက္ထားႏုိင္မွ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရႏုိင္သည္ကုိ ေဟာၾကားရသည္။ အာဏာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈကုိ အဓိကထားေသာ အာဏာရွင္၀ါဒကုိ ဗုဒၶ၀ါဒနဲ႔ ခရစ္ယာန္၀ါဒက ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေဟာၾကားသည္။ လက္ရွိဘ၀ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္ကသာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ားက ယုံၾကည္ၾကေပသည္။

ရင္းျမစ္။ ။ေခတ္ျပိဳင္