Monday, December 13, 2010

ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းေစခ်င္ဟု တ႐ုတ္ကေျပာေၾကာင္း ဝီကီလိခ္ ဖြင့္ခ်

မဇၹ်ိမ။     ။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ပညာရွင္မ်ားက "ႏိုင္ငံသားမ်ားဘဝ တိုးတက္ေစရန္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လူမ်ိဳးစုမ်ား အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးရေအာင္ ၾကိဳးစားသည္ကုိ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမင္လိုေၾကာင္း" အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဟားဗတ္ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ကို ၂ဝဝ၈ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္က ထုတ္ေျပာေၾကာင္း ဝီကီလိခ္က ဆုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရက တုိင္းျပည္ကုိ အေပၚယံသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ဒုကၡေပါင္းစုံ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိဆဲ ဟုလည္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန အာရွေရးရာ အတုိင္ပင္ခံ ယန္က်င္းက ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္သည့္တုိင္ စီးပြားေရး ေဘးဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ ပ်က္ႏုိင္သည္ဟုလည္း သူက သတိေပးသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုလသမဂၢ၏ "ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံမ်ား" ဆိုသည့္အဖြဲ႔ကို သေဘာမက်ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီကိုလည္း သေဘာမက်ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရက ၄င္း၏ ပထမ ခရီးစဥ္အတြင္း သူ႔အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုသိကၡာက်စရာသာ ရွိခဲ့၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္က ဂမ္ဘာရီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္ေထာက္ခံသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

၂ဝဝ၇ က တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားသည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဗီတိုအာဏာႏွင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ တန္က်ိဆန္ (Tang Jiaxuan) ေဖေဖၚဝါရီလက ျမန္မာျပည္သြားကာ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန တိုးတက္လာေအာင္ အၾကံေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ယန္က်င္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဌာနမွ ပညာရွင္ဇန္ကလည္း အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ "လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကစားသင့္ေၾကာင္း"၊ လိုအပ္ပါက တ႐ုတ္အစိုးရက တဆင့္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲတြင္ ၄င္းတို႔ အသက္အႏၲရာယ္က ုိမထိခိုက္ရန္ အာမခံသည့္ သတင္းေပးဖို႔ လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

"အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ တိုက္႐ိုက္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားကုိလည္း ဆက္ေထာက္ခံသြားမည္" ဟု ၄င္းပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

၂ဝဝ၈ ဇန္နဝါရီ ၁၇ က အေမရိကန္သံ႐ုံး ေန႔လယ္စာ စားပြဲတြင္ တ႐ုတ္သံအမတ္ၾကီး ဂြမ္မူးက ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ခုခံကာကြယ္ မေျပာ႐ုံသာမက "စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေျခအေန ပုိဆိုးေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္" ဟု မွတ္ခ်က္ေပးေၾကာင္း အေမရိကန္ သံ႐ုံးလွ်ိဳ႔ဝွက္ အစီရင္ခံစာကို ဝီကီလိခ္က ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သံအရာရွိမ်ားက တ႐ုတ္ သံအမတ္ၾကီးကုိ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုမႈ စတင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာက တသံတည္းထြက္ေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုသို႔ေျပာၾကားေၾကာင္း သံ႐ုံးအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ "မွတ္တမ္းတင္ေလာက္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မထြက္လာေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္ေသာ အခန္းတြင္ ရွိေနၿပီး အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း"လည္း ထိုအစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

"အာဏာလက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးမည္ကို စိုးရိမ္မႈသည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲဝိုင္း မေရာက္လာေစသည့္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္" ဟုလည္း တ႐ုတ္ သံအမတ္ၾကီးက ေျပာေၾကာင္း ပါရွိသည္။ အေမရိကန္ သံ႐ုံးတာဝန္ခံက "စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စီးပြားေရး ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ မထိခိုက္ဖို႔ ေသခ်ာမည္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း" ျပန္လွန္ ေဆြးေႏြးထားခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။

"အဲဒီထဲမွာပါတဲ့ ဖင့္ေလးမေနဘဲ ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရအရ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းေၾကာက္တာ ပိုမ်ားေနတယ္၊ လူထုကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ ေျဖရွင္းလို႔ရတယ္လို႔ သူတို႔ျမင္တယ္၊ အာဏာလႊဲဖို႔ကလဲ သူတို႔လက္ထဲမွာ ေသနတ္ရွိေနသ၍ သူတို႔သေဘာေလ၊ အဓိက က ကိုယ့္အလွည့္ျပန္ေရာက္မွာ ေၾကာက္ေနၾကတယ္၊ စစ္ဗိုလ္ေတြ တေယာက္မွ ဇာတ္သိမ္းေကာင္းခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးေလ" ဟု ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးက သံုးသပ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၂ဝဝ၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ ေန႔စြဲပါ အျခားသတင္းတပုဒ္တြင္လည္း "ရန္ကုန္ အေမရိကန္ စစ္သံ႐ုံးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦး လာဆက္သြယ္ကာ အႏုျမဴလက္နက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအားရွိေသာ ယူေရနီယမ္ (-၂၃၈) ျဒပ္စင္ဟုယူဆရသည့္ နမူနာတခုကုိ ျပသ၍ ေရာင္းခ်ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း"ေဖာ္ျပသည္။

မလာမီ(၈)ရက္ခန္႔က ၾကိဳတင္ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး ပုလင္းထက္ဝက္ခန္႔ပါေသာ သတၱဳမႈန္မ်ားႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ျပည္ တကၠသိုလ္တခုက ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ထားသည့္ အေထာက္အထား မွတ္တမ္း မိတၱဴလည္း ပါလာသည္ဟု ဆုိသည္။ မိတၱဴတြင္ ထိုသတၱဳမႈန္မ်ားတြင္ ေရဒီယို သတၱိၾကြ သဘာဝရွိသည္ဟုလည္း ေထာက္ခံ ေရးသားထားၿပီး ေမးျမန္းစံုစမ္းရာ၌ အဆိုပါ ဓာတ္သတၱဳကို ကီလိုဂရမ္ (၂ဝဝဝ) ထိေရာင္းရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ "အကယ္၍ အေမရိကန္ အစိုးရ စိတ္မဝင္စားလွ်င္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကုိ ေရာင္းခ်မည္" ဟု ထိုကုန္သည္က ေျပာေၾကာင္းပါရွိၿပီး "ပထမ ဦးစားေပးက ထိုင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္မည္" ဟု ဆိုသည္။

"ဒီကိစၥေတြက က်ေနာ္တို႔ ဟိုအရင္ (၁၉၉၅, ၁၉၉၆) ေလာက္ကထဲက ၾကားေနရတယ္၊ သိရသေလာက္ေတာ့ သပိတ္က်င္း၊ မိုးကုတ္၊ မိုင္းရႉးတို႔ဘက္မွာ ေက်ာက္တူးၾကရင္း အဲလို ယူေရနီယမ္ေတြ႔တယ္ ဆိုၿပီးျဖစ္လာေတာ့ နဝတက စီမံကိန္းခ်ၿပီး တူးလာတာ ေတြ႔ရတယ္၊ သူတို႔ တူးခိုင္းတာက စစ္သားေလး ေတြဆိုေတာ့ အဲဒီ စစ္သားကေန နည္းနည္းပါးပါး နားလည္တတ္သိတဲ့ ကုန္သည္ေတြကို ေရာင္းတာတို႔ ဘာတို႔ ရွိလာခဲ့တယ္ေလ" ဟု ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက မဇၹ်ိမကို ေျပာၾကားသည္။

ယခု ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္ထားမႈ အဆင့္ျမင့္သည္ မျမင့္သည္ကိုေတာ့ မည္သို႔မ ွအကဲျဖတ္၍ မရႏိုင္ေသးေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႔သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရက သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာဌာန လက္ေအာက္၌ အႏုျမဴစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဌာနခြဲတခု တိုးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္ကာ အဆိုပါ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါရဂူဘြဲ႔ထိ ေပးရန္ ၾကံရြယ္ခဲ့ေသးသည္ဟုလည္း သူကေျပာသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား-ျမန္မာ အႏုျမဴ ပေဟဠိ

ရန္ကုန္ရွိ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ကုိ ျမန္မာ အစိုးရ အရာရွိတဦးက `ျမန္မာနဲ႔ ကိုရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမတ ႏိုင္ငံ (ေျမာက္ကိုရီးယား) တို႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ သမ႐ိုးက် လက္နက္ သက္သက္အတြက္ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကာရွည္ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ လွ်စ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ မလံုေလာက္တဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဘို႔ အႏုျမဴစြမ္းအင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးခ်ေရးလဲ ပါဝင္တယ္´ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ၂ဝဝ၉ ၾသဂုတ္လတြင္း ဝါရွင္တန္သုိ႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ သံတမန္ေၾကးနန္း တခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝီကီလိခ္တြင္ ထြက္လာေသာ ေၾကးနန္းအရ ဤမယံုႏိုင္ဖြယ္ ေျပာၾကားခ်က္ကို သံအမတ္ မစ္ခ်န္း က `ျမန္မာ-႐ုရွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အႏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ရည္ညႊန္းၿပီး တံု႔ျပန္ေျပာဆိုေသာ္ အဆိုပါ ျမန္မာအရာရွိက ႐ုရွႏွင့္ရရွိ ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ `ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္သင္တန္း´ အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မွာမူ `ဟာ့ဒ္ဝဲ´ ဒုၾကီးဒယ္ၾကီး ပစၥည္းမ်ားအတြက္ဟု ေျပာသြားေၾကာင္း ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာ အရာရွိအမည္ကို ဝီကီလိခ္က မေဖာ္ျပဘဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသည္။ ယင္းေၾကးနန္းေနာက္ ၂ဝ၁ဝ ႏိုဝင္ဘာက ေပးပို႔ခဲ့ေသာ ေၾကးနန္းတြင္မူ ခ်န္းက အမည္ မေဖာ္ျပသည့္ ျမန္မာ အစိုးရအရာရွိႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က ထပ္ေတြ႔ရာတြင္ ထုိသူက ေနျပည္ေတာ္တြင္ သူစစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္း၊ သူယခင္ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ားမွာ`နားလည္မႈလြဲျခင္း´ သာျဖစ္ၿပီး (အေသးစိတ္မ်ားကို ဖ်က္ထားသည္) ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကိုရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမတ ႏိုင္ငံတို႔ အေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ `စမ္းတဝါးဝါး´ ေျပာျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုျပန္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ေၾကးနန္းက ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားရာတြင္ `(အမည္ေဖ်ာက္ထား) က မည္သည့္ တိုက္႐ိုက္ အႏုျမဴ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုမွ် အတည္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ (အေသးစိတ္ကို ေဖ်ာက္ထားသည္) မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ကင္နန္း ၁ အေရးအခင္းႏွင့္ ဇူလိုင္လ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ဖူးခက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္စကားတို႔ေၾကာင့္ `အားလံုးကိုရပ္ဆိုင္းထားသည္´ ဟု ဆိုသည္။ ကင္နန္း ၁ ဆိုသည္မွာ ၂ဝဝ၉ ဇြန္လအတြင္း အမည္မသိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခုတ္ေမာင္း လာေနသည္ဆိုေသာ သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျပန္လွည့္သြားခဲ့ရသည္။ ဖူးခက္တြင္ ၂ဝဝ၉ ဇူလိုင္လ အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး မစၥစ္ ကလင္တန္က ျမန္မာ ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ၾကားရသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ အရာရွိ၏ ေရွ႔ေနာက္ ေျပာင္းျပန္ေျပာၾကားမႈကုိ အဆိုပါေၾကးနန္းကို ေရးသားသူ သံတမန္က မွတ္ခ်က္ေပးရာ၌ `ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိစၥ အမ်ားအျပားလိုပင္ (နာမည္ေဖ်ာက္ထား)၏ ယခင္ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ မၾကာခင္ ျပန္ျပင္ေျပာခ်က္မ်ားၾကား အျဖစ္မွန္ႏွင့္ ေနာက္ကြယ္က ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ မလြယ္ပါ´ ဟုဆိုထားသည္။

အဆိုပါ အေမရိကန္ သံတမန္က `က်ေနာ္တုိ႔အဖို႔မူ (အမည္ေဖ်ာက္ထား) ၏ ျပန္ျပင္ေျပာၾကားခ်က္သည္ ယခင္ေျပာၾကားခ်က္ကို လံုးဝျငင္းပယ္ရန္ထက္ ယခင္ သံုးသပ္ခ်က္ကို အကဲျဖတ္ရန္ လိုသျဖင့္ ျပန္ျပင္ေျပာျခင္းက ပို ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္´ ဟု သူ႔အျမင္ကိုမွန္းဆေျပာခဲ့သည္။

ဒုတိယေၾကးနန္းကိုေရးသားသူ အေမရိကန္သံတမန္က သူ႔ေၾကးနန္းကိုနိဂံုးခ်ဳပ္ရာတြင္ `လိုရင္းအခ်က္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတိအလင္းမရွိေသး။ တခုခုျဖစ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထုိ တခုခုထဲတြင္ `အႏုျမဴလက္နက္´ ပါ မပါ ဆိုသည္က မရွင္းမလင္း အေျဖမထြက္ေသးသည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး သံ႐ုံးအတြက္ အထူးဦးစားေပး စံုစမ္းရမည့္ကိစၥ´ဟု ေရးသားထားသည္။

ဝီကီလိခ္ ဝက္ဆိုက္မွ ဖြင့္ခ်ခဲ့ၿပီး ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ ေၾကးနန္းတေစာင္တြင္ `ေျမာက္ကုိရီးယား အလုပ္သမားမ်ား ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းအတြင္း စစ္တပ္ပိုင္ နယ္ေျမ၌လည္း ေျမေအာက္ စက္႐ုံတခု တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း´ သတင္းမ်ား အေမရိကန္ သံ႐ုံးမွ လက္ခံရခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆုိပါ မေကြးတိုင္းက စက္႐ုံတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အလုပ္သမား ၃ဝဝ မွ် အလုပ္လုပ္ေနသည္ဆိုသည့္ ျမန္မာသတင္းရင္းျမစ္၏ ေျပာဆုိခ်က္ကိုမူ အေမရိကန္ သံတမန္မ်ားက သံသယ ရွိေၾကာင္း ၂ဝဝ၄ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေပးပို႔ခဲ့ေသာ သံ႐ုံးေၾကးနန္းတြင္ ဆက္လက္ေရးသားထားသည္။

အေစာပိုင္း၂ဝဝ၄ ဇန္နဝါရီက ပို႔ခဲ့ေသာ ေၾကးနန္းတြင္မူ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ စီးပြားေရးသမား တဦးက သံ႐ုံးကုိ ေျပာၾကားသည့္ စကားကို ကိုးကားကာ `အလြန္ၾကီးမားေသာ´ တြဲသေဘၤာၾကီးေပၚမွ အလြန္ အရြယ္အစားၾကီးသည့္ ေပါင္းအိုးၾကီးတလံုး ခ်ေနသည္ကို သူေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ား မၾကာခဏ သယ္ယူေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက သူ႔ကို ေျပာျပေၾကာင္း သူက အေမရိကန္ သံတမန္မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့သည္ဆိုသည္။ အဆိုပါ ေပါင္းအိုးမွာ အရြယ္အစား အလြန္ၾကီးေနသျဖင့္ စက္႐ုံအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ေကာလဟလ ထြက္ေနသည့္ အႏုျမဴစက္႐ုံအတြက္ ပိုျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္က ယံုၾကည္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအၾကား စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ားအေပၚ ဤေၾကးနန္းေရးသားသူက `ဤသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟူသည့္ အခ်က္အေပၚ တိုက္႐ိုက္ အေထာက္အထား မရွိေသာ္လည္း အႏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတလံုး တည္ေဆာက္ေနသည္ဟူေသာ ေကာလဟလမ်ား ဆက္ထြက္ေနၿပီး အ့ံအားသင့္စရာ ေကာင္းေအာင္ တသမတ္တည္း တူညီေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနမႈမ်ားလည္း တိုး၍သာ လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား `ပညာရွင္မ်ား´ ေတြ႔ေနရသည္ဟူသည့္ အေျပာမ်ဳိးျဖစ္သည္´ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

ျမန္မာ့ ယူေရနီယံအေၾကာင္း ယခုထိ ေပၚထြက္ၿပီးသမွ် ေနာက္ထပ္ ေၾကးနန္းႏွစ္ေစာင္ ရွိေသးသည္။ မည္သူမည္ဝါမွန္း မသိရသည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတဦးက အေမရိကန္ သံတမန္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ယူေရနီယံ ေရာင္းလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ ဟု ၂ဝဝ၈ အတြင္းေပးပို႔ခဲ့ေသာ ေၾကးနန္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ ယူေရနီယံဟု သူကဆိုေသာ ကရင္နီျပည္နယ္မွ ယူေဆာင္လာသည့္ သတၱဳနမူနာကို ထိုသူက ေပးကာ ထုိေနရာတြင္ ယူေရနီယံသတၱဳ ခိုေအာင္းေနသည့္ ေက်ာက္တံုး ကီလို ၂ဝဝဝ မွ်ရွိေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါနမူနာကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ရန္ သံတမန္ ေခ်ာအိတ္ျဖင့္ အေမရိကသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ နမူနာတြင္ မည္သည့္ သတၱဳမ်ားပါသည္ႏွင့္ အဆိုပါ ျမန္မာအမ်ဳိးသားသည္ ေၾကးနန္းေရးသားသူ ထင္သလို ျမန္မာအစိုးရ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းလိုသည့္ အလုပ္တြင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနသူဟုတ္ မဟုတ္ ဆိုသည္ကိုမူ မသိရေသးပါ။

၂ဝဝ၇ တြင္ ပို႔ခဲ့ေသာ ေၾကးနန္း တေစာင္တြင္မူ အေမရိကန္သံ႐ုံး ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ သေဘၤာလုပ္ငန္း လုပ္ေနသူတဦး အေျပာအရ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ `သတၱဳ႐ိုင္းအေရာ´ ၁၁၂ မက္ထရစ္တန္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ စကၤာပူမွတဆင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ က ပို႔ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ `အာဏာပိုင္မ်ား ဤကုန္စည္မ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳ ကိုင္တြယ္ေနသည္ကို သူတို႔ သတိထားမိေၾကာင္း၊ ထုိအထဲတြင္ ယူေရနီယံပါသည္ ဟု သံသယျဖစ္မိေၾကာင္း အဆုိပါ ျမန္မာအမ်ဳိးသားက အေမရိကန္ သံတမန္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သံ႐ုံး အဆက္အသြယ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သတၱဳ႐ိုင္းမ်ား ျမန္မာျပည္မွ ပို႔ရာတြင္ `လုံၿခံဳေရးခါတိုင္းထက္ ပိုခ်ထားေၾကာင္း၊ အေစာင့္ အၾကပ္လဲ ထူထပ္ေၾကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သေဘၤာတင္ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ အထူး သတိထား ကိုင္တြယ္ေနေၾကာင္း´ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတၱဳမ်ားပို႔ရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ ဘေလာက္တံုးမ်ား အေနျဖင့္သာ ပို႔ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုမူ ေျမမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ရႊ႔ံမ်ားကို အိတ္ျဖင့္သြတ္ၿပီး ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ သံ႐ုံး သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ေရာေႏွာ သတၱဳ႐ိုင္းမ်ား ေမာ္ခ်ီးက ထြက္ၿပီး ထုိေဒသတြင္ ယူေရနီယံလည္း ထြက္သည္ဟု သူတို႔ကေျပာသည္။
sources: : www.mazzimaburmese.com