Saturday, August 28, 2010

ပိုပိုဆိုးလာေသာ ျမန္မာျပည္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ( ရတနာပံုတယ္လီပို႕စ္မွ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္အံုးမည္ဟု ေၾကျငာျပန္)

ရတနာပံုတယ္လီပိုစ္မွ အင္တာနက္လိုင္းျပင္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မၾကာခဏ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္လွ်က္ရွိပါသည္။  ျပန္ျပင္သည္ဆိုေသာ္လည္း အင္တာနက္သံုးရသည္မွာ လိပ္သာသာ speed ႏွင့္သာျဖစ္ေနသည္ဟု ျမန္မာျပည္မွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ သိရသည္။ ထိုသို႕ ျပတ္ေတာက္ခါနီးအခ်ိန္မ်ား တြင္ ႏိုင္ငံေရး ဘေလာ့ မ်ားသို႕ ေက်ာ္စရာမလိုပဲ ၾကည့္လို႕ ရတတ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။