Friday, August 27, 2010

ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္းစာမ်ား

Lessons in Democracy Burmese                                                                      

ပထမဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ စစ္အစိုးရ တည္ေဆာက္

စစ္အစိုးရ၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ (Web Portal) ကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၂ လ အလို စက္တင္ဘာ လထဲတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ဟု ရတနာပံု တယ္လီပို႔ (YTP) ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀န္းက ေျပာသည္။

Yatanarpon-Homepage“ရတနာပံု သတင္း” ဟု အမည္ ေပးထားေသာ ၀က္ဘ္ ေပၚတယ္၏ လိပ္စာမွာ www.yatanapon.com.mm ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ တည္ေဆာက္ၿပီး၍ စမ္းသပ္ကာလ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ၍ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ၀က္ဘ္ ေပၚတယ္လ္တြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ၍ရေသာ Search Engine ပါ၀င္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ရတနာပံု Data Base ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တျခား အင္တာနက္ Search Engine မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရသည္ ရတနာပံု ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ကို အေျခခံၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ျမန္မာမ်ား ေခတ္မီ၍ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ Online ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္၊ စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္လည္း Online မွ တဆင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံႏ႔ွံ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းက႑၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑၊ ဗဟုသုတက႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ စသည့္ က႑ေပါင္းစံုမွ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ အျဖစ္တည္ေထာင္သြားရန္ ဟူ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ ခ်မွတ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံု တယ္လီပို႔မွ ဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ အခ်က္အလက္ေတြ ပံ့ပိုးေပးမယ့္ ကမာၻအရပ္ရပ္က တျခား Search Engine ၁၄ ခုေလာက္က ရတနာပံု တယ္လီပို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ထုတ္ေျပာခြင့္မရိွပါဘူး” ဟု ရတနာပံု ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ တဦးက ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီမွ နမူနာ လက္ခံရရိွခဲ့ေသာ ရတနာပံုသတင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာအရ အဓိကပါ၀င္ေသာ က႑မ်ားမွာ သတင္း၊ အားကစား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ေနထိုင္လႈပ္ရွားမႈဘ၀ပံုစံ၊ ႏိုင္ငံေရး တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ရတနာပံု သတင္း ၀က္ဘ္ေပၚတယ္တြင္ Yahooကဲ့သို႔ အခမဲ့ အီးေမးလ္ႏွင့္ မက္ဆင္ဂ်ာ ပါရိွၿပီး ဘေလာ့ဂ္၊ ဖိုရမ္ ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးကြန္ယက္ က႑လည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရတနာပံု တယ္လီပို႔ ၀န္ထမ္းက ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အီးေမးလ္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ရတနာပံုဝက္ဘ္ေပၚတယ္ အေနႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“အီးေမးလ္လံုၿခံဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူဖို႔ အခုထိ က်ေနာ္တို႔မွာ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားတာ မရိွေသးပါဘူး။ ရိွတဲ့၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း သင္တန္းေပးထားတာမ်ိဳး မရိွေသးပါဘူး။ အခမဲ့ အီးေမးလ္ကိုလည္း ဘယ္ေလာက္ ဂစ္ဂါ ဘိုက္ ေပးမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားတုန္းပါပဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရ ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ အေနႏွင့္ GoogleYahooMSN စသည္တို႔က ေပးထားေသာ အခမဲ့ အီးေမးလ္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ားႏွင့္ ဖိုရမ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုက အားကိုးေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အစိုးရ၏ အင္ထရာနက္ ကြန္ယက္ထဲတြင္သာ သံုးစြဲၾကရန္ ဆြဲေဆာင္သြားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ျပည္ပအေျခစိုက္ ၀က္ဘ္မာစတာ တဦးက ေထာက္ျပေ၀ဖန္သည္။

အဆိုပါ ၀က္ဘ္မာစတာက “အစိုးရရဲ႕ အေထာက္အပံ့ရေတာ့ ဒီ၀က္ဘ္ေပၚတယ္က ျမန္မာျပည္မွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္လာႏိုင္ စရာရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသိမ်ားတဲ့ www.planet.com.mm တို႔လို ဆိုက္မ်ိဳးကို ေက်ာ္တက္ႏိုင္မလား ဆိုတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရသည္ တျခားေသာ ကမာၻ႔သတင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ျပည္သူလူထု မၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္ ပိတ္ပင္ထားစဥ္ ရတနာပံု သတင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို လႊင့္တင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ရတနာပံု သတင္း ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိတ္ထားေသာ တျခား၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္နည္းသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

YTP ၀န္ထမ္းက “YTP အေပၚ ယံုၾကည္မႈ မေလ်ာ့နည္းရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ လူႀကီးေတြကို တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီ  ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အဲဒါေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္လုိ႔ပါ။ ဥပမာ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းကိစၥလည္း ပါပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကမာၻ႔သတင္းဌာနႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ေအပီ၊ ေအအက္ဖ္ပီႏွင့္ ေအဘီစီ စသည့္ သတင္းဌာနမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားကို ရတနာပံု သတင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တင္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈယူရန္ အစီအစဥ္ရိွ မရွိ ေမးျမန္းၾကည့္ရာ “ႏိုင္ငံတကာသတင္းေတြ တင္ဖို႔ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို သေဘာတူညီမႈမ်ိဳးေတာ့ စစခ်င္းမွာ ရိွဦးမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု YTP ဝန္ထမ္းက ေျဖပါသည္။

ရတနာပံု သတင္း ၀က္ဘ္ေပၚတယ္အေၾကာင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ျပခန္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ က်င္းပေသာ “Lifestyle & Car Expo 2010” ျပပြဲတြင္ အမ်ားျပည္သူကို စတင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံအဆင့္ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ကို ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔ကို လြဲေျပာင္းေပးမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ရတနာပံု ဆိုက္ဒ္ဘာ စီးတီးရိွ လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး က်န္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည္။

အဓိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ထိပ္သီး စီးပြားေရးသမား ဦေတဇပိုင္ E-lite Tech လည္း ပါ၀င္သည္။

ရတနာပံု တယ္လီပို႔သည္ ျပည္တြင္းရိွ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္းလာသူမ်ားကို ၀န္ထမ္းအျဖစ္ စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ တယ္လီပို႔ရိွ အေဆာက္အအံု ၇ လံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကို စစ္အစိုးရက မေလးရွားႏိုင္ငံမွ နည္းပညာကုမၸဏီတခု၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ရင္းျမစ္။ ။ဧရာ၀တီ

ဂ်ီေမးလ္မွ ဖုန္းေခၚႏိုင္ၿပီ၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ အခမဲ့ျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တစ္မိနစ္ ၃၅ ဆင့္က်မည္


အင္တာနက္ Search engine (ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္) ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီႏွင့္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အခမဲ့ ဂ်ီေမးလ္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ ဂူးဂဲလ္ Google သည္လည္း VOIP စီးပြားေရးနယ္ပယ္ သို႔ယေန႔မွ စတင္၀င္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
          ဂူဂဲလ္ ကုမၸဏီသည္ ယမန္ေန႔မွ စတင္စမ္းသပ္သံုးစြဲေနၿပီး ယေန႔ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ ေၾကညာလိုက္သည့္ ဂူးဂဲလ္၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္တြင္ မိမိ၏ ဂ်ီေမးလ္ အေကာင့္မွ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ႀကိဳးဖုန္း (landline phone)၊ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားသို႔ ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုစတင္လိုက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အခမဲ့ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံ အသီးသီးသို႔ ေခၚဆိုမႈႏႈန္းထားမ်ားကိုမူ ဂူးဂဲလ္၀က္ဆိုက္  https://www.google.com/voice/rates   တြင္ၾကည့္ရႈႏို္င္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖုန္းမ်ားသို႔ ေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္ ၃၅ ဆင့္(က်ပ္ ၃၅၀ ၀န္းက်င္) က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူသို႔ေခၚဆိုလ်င္ ၂ဆင့္(၂၀ က်ပ္၀န္းက်င္) သာက်သင့္မည္ဟု သိရသည္။
          ယခု၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးစြဲလိုပါက ေရွးဦးစြာ မိမိဂ်ီေမးလ္ စဖြင့္သည့္အခါ  ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ကို သံုးစြဲလိုျခင္းရိွမရွိ ေမးျမန္းသည္႔ ေမးခြန္းေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို ေမးခြန္းေမးသည့္ new! make phone call from Gmail အားကလစ္လုပ္ၿပီးေနာက္ ဂ်ီေမးလ္၏  voice and video chat ေဆာ့၀ဲကိုအင္စေတာလ္ လုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အင္စေတာလ္ လုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ အင္တာနက္ ဘေရာက္ဆာအား တႀကိမ္ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္သည္မွ စတင္ကာ သံုးစြဲႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။
          ယခု ဂ်ီေမးလ္ အင္တာနက္ဖုန္းမွ ရန္ကုန္ရွိဖုန္းသို႔ ေခၚဆိုၾကည့္သည့္အခါ +17607058888 အ၀င္ နံပါတ္ျဖင့့္ ဖုန္းျမည္လာသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း မိမိ၏ ေမးလ္အေကာင့္ထဲတြင္ ေငြမျဖည့္ထားသည့္ အတြက္ ယခုေလာေလာဆယ္ ေျပာဆိုမရေသးဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။
          အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ႀကိဳးဖုန္း၊ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားဆီသို႔ ေခၚဆိုသည့္ နည္းပညာကို voice over internet protocol VOIP ဟုေခၚဆိုၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုအတြင္း တရွိန္ထိုးႀကီးထြားလာရာ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စကၤာပူ အေျခစိုက္ Pfingo အင္တာနက္ဖုန္းျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ေခၚဆိုသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို အင္တာနက္ဆိုင္္ အမ်ားစုက ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၾကသည္။
ႏိုင္ငံအေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းဆံုး တစ္မိနစ္ကို က်ပ္ ၅၀မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၅၀၀ အထိေပးရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဖုန္းျဖင့္ ျပည္ပသို႔ေခၚဆိုလ်င္ တစ္မိနစ္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၉၀၀မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၄၅၀၀ အထိက်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ VOIP စနစ္ဖုန္းေခၚဆိုသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းျဖင့္ေခၚဆိုမႈ မရွိသေလာက္ နည္းသြားသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
Pfingo အင္တာနက္ ဖုန္းစနစ္ကဒ္ျဖည့္သြင္းမႈကို ယခင္က စကၤာပူႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ႀကိဳတင္ေငြေပးကဒ္မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ စကၤာပူ ၁၂ ေဒၚလာတန္ Pfingo ကဒ္တစ္ကဒ္ကို က်ပ္ေငြ ၈၇၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာျခင္းႏွင့္ အတူ VOIP စနစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အႏွံ႔မွ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ၀င္ေငြသိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရၿပီး အဆုိပါကုမၸဏီႀကီးမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာႀကံလ်က္ရွိၾကသည္။   
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက  မိသားစုရွိရာ အဂၤလန္သို႔ ဖုန္းဆက္သြယ္ရန္ ယခင္ တစ္လလ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀မွ ၁၅၀ ထိသံုးစြဲခဲ့ရေသာ္လည္း အင္တာနက္ႏွင့္ VOIP ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္တြင္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ အဖိုးအခမွ လြဲ၍ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈ အတြက္ တျပားတခ်ပ္္မွ် သံုးစြဲစရာ မလိုေတာ့ဟုေျပာဆိုသည္။ 

ရင္းျမစ္။ ။မိုးမခ

အရပ္သားလႊတ္ေတာ္၊ ေဘာင္းဘီဝတ္ ဥပေဒႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဗလုံးဗေထြးဆီသုိ႔

       “အာဏာပုိင္ေတြဟာ မိမိတုိ႔သေဘာမက်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆုိရင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလုိက္၊ လုိခ်င္တဲ့ရလဒ္ ျဖစ္လာႏုိးႏုိး၊ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ေတြ က်င္းပလုိက္တဲ့ လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္နဲ႔ ကစားရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္” ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္)

(က)
ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၈၉/၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ကုိ စစ္အုပ္စုမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဆုိင္းမဆင့္ ဗုံမဆင့္ပင္။ ၈၅ ရက္ခြာကာ ေၾကညာလုိက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မည္မွ်တရားမွ်တမႈရွိမည္၊ မည္မွ်လြတ္လပ္မႈရွိမည္ကုိ မည္သူမွ် ကံေသကံမ,မတြက္ခ်က္ႏုိင္ေသး။

သို႔ေသာ္လည္း တရားမွ်တမႈ အရွိဆုံးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အကင္းဆုံးဟုဆုိခဲ့သည့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား ယခု ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ေခ်ဖ်က္ကာ စစ္တပ္ၾကီးစုိးေသာလႊတ္ေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳေစရန္ စစ္အုပ္စုက ၾကံေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကုိမူ ျငင္း၍မရေခ်။

ႏွစ္,ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ျပတ္လပ္ေနခဲ့ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ျပည္သူတုိ႔လုိလားေတာင့္ တေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား အျပည့္အဝယုံၾကည္၍မရႏုိင္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရကုိ လုိလားေတာင့္တေနသည္မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ အေတာ္အတန္ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

(ခ)
“ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိအုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ (သုိ႔မဟုတ္) ျငင္းပယ္ပုိင္ခြင့္ဟူသည့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ရရွိေစျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္” ဟူသည့္ စကားတခြန္းရွိခဲ့သည္။ ဒီမုိကေရစီအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မရွိမျဖစ္။ သုိ႔ေသာ္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ရွိရန္သည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။

ႏွစ္,ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အသြယ္သြယ္ကုိ ဘုိးဘြားပုိင္အေမြသဖြယ္  ဖက္တြယ္ထားသည့္ စစ္အုပ္စုသည္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အာဏာအား မည္သူ႔မွ် မေပးလုိ။ တုိင္းျပည္အား “အေဖေသ၊ သားနန္းရ” စနစ္မ်ဳိးအတုိင္း အမ်ဳိးေတာ္ အေဆြေတာ္တုိ႔ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားလုိသည္မွာ ဆုိဖြယ္ရာပင္မရွိ။

အလုပ္လက္မဲ့ထူေျပာလွေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ျပည္သူသည္ စစ္အုပ္စု၏ ေရြးေကာက္ပြဲအား စိတ္ဝင္စားဟန္ မျပ။ တက္လာသည့္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏လြတ္လပ္မႈ၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီး ေပးႏုိင္ရန္သာ အေရးၾကီးသည္ ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အစုိးရပင္ျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔အတြက္ အေရးမၾကီး။ အေရးၾကီးသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ဆုံး႐ႈံးေနရသည့္ သူတုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ အစုိးရတရပ္ျဖစ္ဖုိ႔သာ အေရးၾကီးသည္။

အမ်ားအစုအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမရွိေသာ တုိင္းျပည္သည္ အႏွစ္၊ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္လုံးလုံး အာဏာရွင္တစု၏ ထင္သလုိ ျခယ္လွယ္မႈ လက္ေအာက္တြင္ စိစိညက္ညက္ ေက်ေနခဲ့ၿပီမွာ ဆုိဖြယ္ရာပင္မရွိ။ အႏွစ္,ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ျပည္သူလူထုၾကီး၏ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ လုပ္သည္ဟူ၍မေတြ႔ရ။

ထုိေနရာမ်ားတြင္သုံးစြဲရမည့္ စားရိတ္မ်ားအား စစ္တပ္အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စစ္လက္နက္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းေရးဘက္တြင္ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ အျပည့္အဝ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် မလုပ္ေဆာင္္ေသာ္လည္း  လုပ္ေဆာင္ေနသည့္သူမ်ားအား ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ရန္အတြက္မူ စစ္အုပ္စုသည္ ဝန္ေလးျခင္းမရွိ။

ယခု စစ္အုပ္စု က်င္းပေပးမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအား မည္သည့္ “တရားမွ်တမႈေပတံ”မွ်ႏွင့္ပင္ တုိင္းၾကည့္ရန္မလုိ။ ထင္ထင္ရွင္းရွင္းပင္ ေတြ႔ႏုိင္ျမင္ႏုိင္သည္။ စစ္အုပ္စုပုံေဖာ္ေနသည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ပ်က္ျပားဦးမည္ဆုိသည္မွာ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပင္သိျမင္ၿပီး ျဖစ္သည္။

(ဂ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၉  သန္းရွိသည့္အနက္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင္သည့္သူမွာ သန္း ၃ဝ ခန္႔ ရွိသည္ဟူေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စစ္အုပ္စု၏ ေထာက္တုိင္ ပါတီၾကီးျဖစ္သည့္ ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအသင္းမွ အမည္ေျပာင္းထားေသာ ၾကံဖြံ႔ပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ စက္မႈ ၁ ဝန္ၾကီးက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲတဝက္ေက်ာ္ျဖင့္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ အျပတ္အသတ္ႏုိင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထား၏။

တဘက္မွလည္း သူလုိကုိယ္လုိ ပါတီတခုက ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းသည္ကုိ ဝုိင္းဝန္း၍ ႐ိုက္ႏွက္လုိက္ၾကျပန္သည္။ ပါတီအလံ၊ တံဆိပ္၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ျပန္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတခုအတြက္ အၿပိဳင္အဆုိင္စည္႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပါတီအမ်ားသည္ပင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မတူညီသည့္အတြက္ အခြင့္မတူ၊ အာဏာမတူ။

၂ဝဝ၃ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး နာမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားလာသည့္ ၾကံ့ဖြံ႔၏နာယက အၾကီးအကဲသည္လည္း စစ္တပ္ထိပ္သီး အၾကီး၊အကဲပင္။ အသင္းမွ ပါတီျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ဦးစီးဦးေဆာင္တုိ႔သည္ “ဗုိလ္” မွ “ဦး” သုိ႔ ေျပာင္းလဲ နာမည္ခံထားသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

ပုိ၍ဆုိးသည္မွာ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ ႏုိင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေနသည္ကုိ က်န္ပါတီမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏုိင္။ လက္မခံႏုိင္။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္သည့္ အျဖစ္ပင္။ ၾကံဖြံ႔ပါတီမွ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားေနခ်ိန္တြင္ တျခားေသာပါတီ သုံးဆယ္ေက်ာ္၊ ေလးဆယ္ခန္႔တုိ႔မွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ မ်ားၾကားတြင္ စစ္အုပ္စု၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကုိပါ ခံေနရသည္။

ကုိယ္စားလွယ္တဦးလွ်င္ ၅ သိန္းဟူေသာ ေငြပမာဏသည္ တုိင္းျပည္တြင္း ရွာေဖြရသည္မွာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူ။ ပါတီ၏ အာေဘာ္၊ အျမင္ႏွင့္ ေလ့လာစရာသတင္း အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိပင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ဆႏၵအတည္ျပဳေပးမည့္ ျပည္သူထံသုိ႔ လြတ္လပ္စြာထုတ္ ေဖာ္ျပသခြင့္မရ။ အားလုံးအကန္႔ အသတ္မ်ားျဖင့္သာ။

အတုိက္အခံတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈကုိ သည္းခံေလ့မရွိသည့္ႏုိင္ငံတြင္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ထြန္းကားေနသည္မွာ မဆန္း။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူအား မေမ့သင့္။ အစုိးရမွေန၍ ျပည္သူဟူ၍ ေပၚေပါက္လာသည္မဟုတ္။ ျပည္သူထံမွသာ အစုိးရျဖစ္ထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအရာ အား အာဏာရွင္တုိ႔ မေမ့သင့္။

(ဃ)

စစ္အုပ္စုပုံေဖာ္ေနေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလြန္းလွသည့္ အေျခခံဥပေဒသည္ သူတုိ႔အတြက္မူ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ။ အတားအဆီးမရွိ။ ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္လည္း အာဏာမရွိ။ အထက္က ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းရင္းျဖင့္သာ အလုပ္,လုပ္ေနရသည္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ဒီမုိကေရစီ အစုိးရတရပ္တြင္မွ ေတြ႔ရ၊ ၾကားရျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။  အမွန္တကယ္တြင္ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူ႔သာယာဝေျပာေရးကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ႔ကာ ဒီမုိကေရစီအေရကုိ ၿခဳံလႊမ္းရန္ ၾကဳိးစားေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ မူတခုေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္း မွ်သာျဖစ္ၿပီး၊ လူကမူ ေျပာင္းလဲျခင္းရွိမည္မဟုတ္သည္မွာ စစ္ဘက္မွအရပ္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက သာဓကျဖစ္သည္။

အႏွစ္,ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တရားမဝင္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တုိင္းျပည္၏သံယံဇာတတုိ႔ ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္သလုိ၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားလည္း ယိုစိမ့္ခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္မႈ ေအာက္တြင္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ ဒုကၡေပါင္းစုံကုိ ခါးစည္းခံခဲ့ရသလုိ အလုပ္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီး မေပးႏုိင္မႈတြင္ လုပ္အားရင္းျမစ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျပႆနာ၊ တုိင္းရင္းသား ျပႆနာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာတုိ႔ျဖင့္ စစ္အုပ္စု အုပ္စုိးသည့္တုိင္းျပည္သည္ ျပႆနာတုိ႔ျဖင့္သာ ပုိမုိက်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ေရာက္ခဲ့ရသည္။

စစ္အုပ္သည္ ထုိအရာမ်ားကုိ မသိမဟုတ္။ သိပါသည္။ မသိက်ဳိးႏြံကၽြန္ ျပဳေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ “ဘယ္သူ ေသေသ၊ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ” ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စစ္အုပ္စုသည္ ကမာၻမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းကာ ႏုိင္ငံတကာအလယ္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ဝံ့ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံသားတုိင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံ့အေရးသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားႏွင့္ တနည္းတဖုံ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔အေရးကုိ ျပည္သူသာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသည္မ်ားကုိ စစ္အုပ္စုက ဆက္လက္လ်စ္လ်ဴရႈေနဦးမည္ဆုိလွ်င္၊ စစ္ဗိုလ္ တမတ္သားပါ အရပ္သား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေဘာင္ဘီးဝတ္ရင္း ေရးဆြဲထားသည့္ဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုအား ဒီမုိကေရစီကုိ ဗလုံးဗေထြး ေရ႐ြတ္ျပမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။ရင္းျမစ္။ ။ mazzimaburmese.com